11. märts

10:00 — 14:00

FinanceEstonia

„Eesti 2035“ strateegia arutelu

Arutelu eesmärk on koguda täiendavaid muudatusettepanekuid strateegiasse.

Päeva esimeses osas tutvustatakse strateegia mustandversiooni, seejärel antakse ülevaade EL struktuurivahendite uue perioodi ettevalmistuste hetkeseisust ning viimase, kõige mahukam osa päevast pühendatakse strateegia sisu arutamisele ja täiendusettepanekutele. Arutelusid veavad Eili Lepik riigikantseleist ning Magnus Urb rahandusministeeriumist.

Strateegia mustand valmib ja läheb ametlikule kooskõlastusringile märtsi esimesel nädalal. Senised strateegia materjalid ning ürituste viited on saadaval eesti2035.ee lehel.