04. märts

12:00 — 17:00

FinanceEstonia

EASi innovatsioonipäev “Kuidas saada hoogu oma tootearendusele?”

Infopäeval antakse ülevaade EASi poolt ettevõtetele pakutavatest toetustest ja tugiteenustest tootearenduse tegemiseks. Infopäeva esimeses pooles käsitletakse nii väiksemad toetusi kui ka suuremaid Euroopa tasandi toetusi ning ka võimalusi intellektuaalomandi kaitsmiseks ja teadlaste kaasamiseks arendustöösse.

Infopäeva teises pooles on ettevõtetel võimalus kohtuda lühikonsultatsiooniks innovatsioonieksperdi, intellektuaalomandi eksperdi kui ka erinevate teenuste ja toetuste  programmide juhtidega.

Infopäevale on oodatud kõik ettevõtted, kes juba tegelevad tootearendusega või plaanivad sellega alustada.