10. jaanuar

10:30 — 12:30

FinanceEstonia

EAS ühisstendide tulevikuplaanid

Kohtumine erialaliitudega eesmärgiga saada sisendit ühisstendide soovide ja ootuste osas.

Aastate jooksul on EAS-l olnud võimalik ühisstendide arvu järjest suurendada. Kui 2013 aastal osaleti 10-l messil, siis aastal 2018 oli messe kokku 22. Aastaks 2019 plaanitakse 21 messi, kuid edasi on asjad veel lahtised ning tuleb arvestada võimaliku rahastusallika muutusega. Senini on EAS teinud ühisstende Euroopa Struktuurifondide vahenditega, kuid edaspidi on tõenäoline, et peab taotlema rahastust Eesti Vabariigi eelarvest.

Kohtumise eesmärk on senimaani tehtut arutada ja kokku leppida edasised tegevused, tutvustada erinevaid ühsistendide kontseptsioone, arutada liitude rolli üle jne.