09. veebruar

13:00 — 14:30

FinanceEstonia

EAS-i ja KredEx-i uue ühendorganisatsiooni kujundamine

Kohtumise eesmärk:
1) uurida katusorganisatsioonide vajadusi seoses EAS-i ja KredEx-i ühendorganisatsiooni uue rõhuasetusega – olulisteks uuteks strateegilisteks suundadeks on rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde soodustamine;
2) saada sisendit, milline võiks olla ühendorganisatsiooni klientidega suhtluse korraldus.