27. märts

09:00 — 14:00

FinanceEstonia

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKAVA

9:00 – 9:15        Kogunemine.

9:15 – 9:30        Tegevuste ülevaade veebruar/märts.

9:30 – 9:50        Rahaline seis ja rahavood. Eelarve.

Rahalised allikad tulevikus.

9:50 – 10:05     FEIF 2015 ettevalmistused ja hetkeseis.

10:05 – 10:20   Inimvara aruanne:

 • FE järeldused

10:20 – 11:40  2015 eesmärgid ja strateegia ülevaatamine:

 • Töörühmade teema valdkonnad;
 • Ürituste formaat – FEIF, FEF, FE Dialogue, hommikuseminarid;
 • Turustatistika. Hange: turuanalüüs finantsteenuste ekspordiks;
 • Uute juhatuse liikmete valimine;
 • Liikmelisus ja liikmete aktiivsem kaasamine tegevusse;
 • Töö Riigikoguga;
 • Eesseisvad kohtumised.

11:40 – 12:00  Paus.

12:00 – 13:00  Töögrupid:

 • Ülevaade 2014 aasta tegevustest;
 • 2015 eesmärgid ja kavandatavad sammud;
 • Töögrupi vajadus tulevikus, töörühma liikmete aktiivsus;
 • European Capital Markets Union Green Paperi analüüs ja ettepanekute tegemine.

13:00 – 14:00  Ühisrahastus:

EstateGuru – Marek Pärtel,  Investly – Siim Malvei, Bondora – Pärtel Tomberg, Crowdestate – Loit Linnupõld, Fundwise – Henry Laupmaa

 • ettevõtte tutvustus;
 • valdkonna väljakutsed, sh regulatiivsed;
 • ettepanekud valdkonna arendamiseks;
 • Deloitte ülevaade ühisrahastuse sektorist.