09. juuli

14:00 — 17:00

FinanceEstonia

Arvestusala arengud 2014-2017

Käesolevaga kutsume teid „Arvestusala arengud 2014-2017“  küsitluse tulemuste tutvustamisele, mis toimub Rahandusministeeriumis 2014. aasta 9. Juulil kell 14:00. Üritus kestab orienteeruvalt 2 tundi.

Küsitluse tulemuste tutvustamine on suunatud arvestusala arengust huvitatud isikutele ja institutsioonidele. Oleme tänulikud kõigile osalejatele, kes oma aega, teadmisi ja kogemusi on panustanud ning panustavad, aidates sellega kaasa arvestusalasele õigusloomele.

Palume, enda tulekust teada anda e-maili teel hiljemalt 08.07.2014.

Küsitlusega seonduv info on kättesaadav järgnevalt aadressilt:

http://www.fin.ee/arvestusala-arengud

Täiendava info saamiseks pöörduge palun Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna töötaja Gaili Partsi poole (tel 611 3291, gaili.parts@fin.ee).