04. märts

08:00 — 17:00

FinanceEstonia

Arvamused krediidiandjate ja –vahendajate seaduse eelnõule

Rahandusministeerium on esitanud avalikuks arvamuse avaldamiseks krediidiandjate ja –vahendajate seaduse alusel kehtestatava ministri määruse eelnõu. Eelnõu on avaldatud eelnõude teabesüsteemis http://eelnoud.valitsus.ee/main#Mqyo00vu ja puudutab tagatiste hindamist laenu andmisel.

Palun saatke oma arvamused ja ettepanekud minu meilile hiljemalt reedeks, 4. märtsiks, et nende põhjal koostada FinanceEstonia ühine seisukoht.