12. detsember

15:00 — 17:00

FinanceEstonia

Arengufondi Happy Hour – Nutikas spetsialiseerumine

Kutsume Sind 12. detsembril kell 14:00-16:30 kuulama ja kaasa mõtlema Arengufondi koostatud nutika spetsialiseerumise raporti üle. Arutame nutika spetsialiseerumise võimaluste ja väljakutsete üle. Lisaks tutvustame Eestit aastal 2025: mis on inimeste jaoks muutunud, kui Arengufondi pakutud nutika spetsialseerumise valdkondade analüüsis tehtud järeldused arvesse võetakse ja ellu viiakse.

Eesti Arengufond avaldab järgmisel nädalal nutika spetsialiseerumise valdkondade raportid. Nutika spetsialiseerumise (smart specialisation) eesmärk on välja selgitada Eesti ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning võimalus investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse konkurentsieelis saavutada. Eestis on nutika spetsialiseerumise valdkondade analüüsi  vedanud Eesti Arengufond.

Raportites on Arengufond on analüüsinud valdkondi, kus Eestil on ettevõtlus- või teaduspotentsiaal, kus meie suurus, ajalugu ja asukoht on meile eeliseks. See ei tähenda, et teised ettevõtlusharud ei peaks arenema või neid ei peaks toetama. Pigem tähendab see tehnoloogiate toel harude eelisarendamist, kus Eestis on juba praegu olemas arvestatavaid teadmisi ning kus ettevõtluse ja teaduse kokkuviimises peitub potentsiaal suurimaks lisandväärtuseks.Eesti nutika spetsialiseerumise valdkondadena toovad raportite autorid välja e-tervise, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, teadmistepõhise ehituse, biotehnoloogiad ning materjalitehnoloogiad. Kasvualade valimisel on määravaks lisaks praegusele ettevõtlus- ja teaduspotentsiaalile ettevõtlik avastusprotsess ja maailma majanduse trendid.

 Ajakava:

14:00 – 14-10 Kogunemine

14:10 – 15:10 Nutika spetsialiseerumise raportit tutvustavad selle koostajad Kristjan Lepik, Annika Lentso, Kaja Kuivjõgi (e-tervis ja biotehnoloogia), Raul Ennus (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia), Kalle Virkus (teadmistepõhine ehitus), Raul Rammula (materjalitehnoloogia).

15:10 – 16:30 Vaba arutelu

 

Oma tulekust anna palun teada aadressil info@arengufond.ee 9. detsembriks. Happy Hour toimub Eesti Arengufondis (Rotermanni 8 III korrus).

Kohtumiseni!

Eesti Arengufondi meeskond