08. november

14:00 — 15:30

FinanceEstonia

Accelarate Tallinn Work Group meeting

Tänu tublidele magistrantidele TTÜ’st on valminud Accelerat Tallinn projekti 1 etappi tulem. Selleks on mahukas andmebaas, milles kajastuvad GFCI instrumentaalfaktori (ehk indeksi) alamjaotused kompontentide kaupa.

Kutsun teid projekti töögrupi järjekordsele kohtumisele, mille eesmärk on ühiselt 1 etapi tulemusi analüüsida, arutleda ja leppida kokku järgmised sammud, mis aitavad meil eesmärgini jõuda. Eesmärgiks on viia Tallinn antud indeksis 50 parima finantskeskuse hulka. Täna on viimase raporti põhjal Tallinn kukkunud 78ks. Kõigest lähemalt aga juba kohtumisel!