20. mai

09:30 — 12:00

FinanceEstonia

Aasia uuringute kompetentsikeskuse seminar

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 vastuvõtmisega on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võtnud konkreetse positsiooni ettevõtjate toestamisel välisturgudele jõudmisel. Aasia Uuringute Kompetentsikeskus (AUKK) on loodud selleks, et vahendada Eestis tehtava Aasia-alase teadustöö sisu ja tulemusi  avalikule ja erasektorile ning pakkuda info- ja ideedevahetust ülikoolide, avaliku sektori ja  ettevõtjate vahel.

Selleks, et ettevõtjad teaksid paremini AUKK pakutavatest võimalustest, kutsume Teid osalema seminaril 20.mail kell 9.30-12:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Aatriumi saali.

Seminari päevakava:

 

9:30                 MKM avasõnad

9:45                 Mida tähendab avada “uks Aasiasse”? / Maret Nukke, Tallinna Ülikool

10:05                Hiina kui globaalne investor / Urmas Varblane, Tartu Ülikool

10:25                IKT õigus ja regulatsioon Aasias / Katrin Nyman-Metcalf, Tallinna Tehnikaülikool

10:45                Fortumo kogemused Aasias / Fortumo OÜ esindaja

11:05                Aasia Uuringute Kompetentsikeskus (AUKK) / Karin Dean, Tallinna Ülikool

11:20                Arutelu: ettevõtjatelt ülikoolidele, ülikoolidelt ettevõtjatele

 

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 19.mai aadressile piret.potisepp@mkm.ee