06. märts

14:00 — 16:30

FinanceEstonia

Strateegia “Eesti 2020” uuendamise seminar

Riigikantselei palub osalema Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamisel. Vaatame üle konkurentsivõime kavas seatud sihtide suunas liikumise ning olulisemate meetmete elluviimise seisu. Mais on plaanis kiita uuendatud konkurentsivõime kava koos riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga heaks valitsuse poolt.:

6. märtsil kell 14.00 – 16.30 toimub aruteluseminar, kus vaatame laekunud täiendusettepanekutele otsa ja lepime kokku prioriteedid. Arutelu tulemused on ühtlasi sisendiks strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsessi.

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava on kättesaadavad Riigikantselei kodulehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020.