21. september

12:30 — 13:30

Fintech

Fintech sektor ja EL eesistumine

Eesti eesistumise ettevalmistamise raames on tõusetunud küsimus, kas ja mil moel võiks ka finantstehnoloogia tähelepanu pälvida. Soovi korral avaneks Eestil suurepärane ja ainukordne võimalus seda teemat ka EL tasandil tähtsustada. Soovime arutada FinanceEstoniaga neid võimalusi ning laiemalt ka seda, mida selle ärivaldkonna edendamiseks xenical orlistat net plaanis riigi tasandil teha.