04. mai

13:30 — 18:00

FinanceEstonia

FinanceEstonia üldkoosolek

Üldkoosoleku päevakava:

  1. Juhatuse esimehe avasõnad
  2. Koosoleku päevakorra, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
  3. Ülevaade 2015. aasta tegevusaruandest ja aruande kinnitamine
  4. Ülevaated valdkondade tegevustest
  5. 2016. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine
  6. Liikmemaksu muudatus start up’idele
  7. Muud teemad
  8. Vestlusring rahandusminister Sven Sesteriga
  9. Networking