Saame tuttavaks: FinanceEstonia uus juhatuse liige Katri Tomson

FinanceEstonia liikmete korralisel üldkoosolekul valisid liikmed kolmeks aastaks finantssektori katusorganisatsioonile uue 13-liikmelise juhatuse. Ühe uue juhatuse liikmena alustas advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson – saame lähemalt tuttavaks. 

FinanceEstonia liikmete korralisel üldkoosolekul valisid liikmed kolmeks aastaks finantssektori katusorganisatsioonile uue 13-liikmelise juhatuse. Ühe uue juhatuse liikmena alustas advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson – saame lähemalt tuttavaks. 

Milline on sinu kokkupuude finantssektoriga ning millega tööalaselt tegeled?

Olen elukutselt vandeadvokaat – finantsvaldkonna nõustaja ja finantsvaidlusi lahendav kohtuadvokaat, omades tänaseks 20-aastast advokaadibüroos töötamise kogemust. Juhin Advokaadibüroos TRINITI finantstöögruppi, kuhu kuuluvad oma ala hinnatud spetsialistid. Oleme spetsialiseerunud nii suuremahuliste investeeringute kaasamisele, sündikaatlaenude nõustamisele, tagatisagendi teenuse pakkumisele kui ka finantssektori klientide nõustamisele tegevuslubade taotlemisel, AML ja GDPR nõuete täitmisel jne. Esindame turuosalisi regulaatori järelevalvemenetlustes ning muudes vastavust, rahapesu tõkestamist ja andmekaitset puudutavates menetlustes. Eraõiguslikes vaidlustes oleme edukalt esindanud nii panku kui ka krediidiandjaid, näiteks asjades, mis puudutavad laenuportfelli üleandmist kui ka erinevaid investeeringuid ning krediidi- ja tagatiskokkuleppeid, samuti tagatisagente tagatiste realiseerimisel, ühisrahastusi, fintech ettevõtjaid, virtuaalvääringu teenuse pakkujaid ja teisi finantssektori turuosalisi. Juba aastaid tagasi avanes võimalus ajada Euroopa Liidu esimest ICO-alast kohtuasja. Oma igapäevatöös olen orienteeritud nii uue kohtupraktika loomisele kui ka finantsvaldkonnas selge ja läbipaistva turupraktika kujundamisele.

Milline on sinu senine kokkupuude FinanceEstoniaga? 

2019. aastast alates juhin FinanceEstonia krediidiandjate hea tava komisjoni, mis väljastab Eesti krediidiandjatele hea tava märgiseid. Selle raames oleme koos teiste komisjoni liikmetega uuendanud hea tava regulatsiooni ning selle alusel märgiste väljaandmisega tõstnud krediidisektori läbipaistvust, usaldusväärsust, aga samas ka uuenduslikkust ja jätkusuutlikkust. Lisaks krediidiandjate ja -vahendajate töörühmale olen osalenud ka muude FinanceEstonia töörühmade tegemistes, näiteks panustanud krediidisektoris pettuste avastamise initsiatiivi, osalenud fintech ja kestliku rahastuse töörühmade töös ning AML/KYC halduskoormuse vähendamise algatustes. Oluliseks väljakutseks pean sektori toetamist valdkondades, mis on FinanceEstonia liikmete äritegevuseks „eluliselt“ vajalikud. Seetõttu räägin kaasa ka positiivse krediidiregistri loomises ja finantstoodete reklaaminõuete kujundamises, millest on võita nii krediidi pakkujal kui ka tema kliendil, aga ka ühiskonnal laiemalt.

Millised on fookusteemad, millega FinanceEstonia juhatuse liikmena kindlasti tegeleda soovid?

Kindlasti panustan jätkuvalt positiivse krediidiregistri loomisse ning olen võtnud eesmärgiks, et registrile pandaks alus lähiaastatel. Jätkan tööd ka FinanceEstonia hea tava komisjonis ning krediidiandjate hea maine eest seismisel. Minu eesmärgid seonduvad ka sooviga panustada finantsturuosaliste AML halduskoormuse vähendamisse. Olen koos kolleegiga pannud aluse ja õpetan Tartu Ülikoolis kaugkoolituskursust “Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes”, koolitades vastavuskontrolli eest vastutavaid isikuid nii panganduses, fintech valdkonnas kui ka muudes ettevõtetes. Osalesin ka Eesti 2021. aasta riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel, mistõttu on valdkonna valukohad mulle tuttavad.

Mis on finantssektori vaates suurimad väljakutsed, millega sektor peab tegelema?

Oluliseks väljakutseks on kahtlemata õigusloomet ja uut turupraktikat puudutav, mis mõjutab finantsturuosaliste igapäevast äritegevust ning võiks öelda isegi, et ellujäämist. Arvestades riigi fookust laenuturu reguleerimisel ning vastutustundliku laenuandmise tähtsustamisel on positiivse krediidiregistri kiiremas korras loomine hädavajalik samm. Üle ega ümber ei saa ka väljakutsetest, mis kaasnevad virtuaalvääringuteenuse pakkujate, inkassode ja ühistupankadeks ümberkujundatud HLÜ-de järelevalve küsimustega. MiCA regulatsioon, krüptovaraturu seadus, krediidiinkassode seadus, hoiu-laenuühistute seaduse muudatused, reklaamiseaduse muudatused jne – nimetatud õigusaktid toovad kaasa olulise korrastamise turul. Siin on oma roll nii turuosalistel kui ka neid toetavatel õigusnõustajatel. Järjest suurem mõju nii finantssektorile kui ettevõtluskeskkonnale laiemalt on kahtlemata ka ESG regulatsioonidel.

Milline on FinanceEstonia suurim väärtus liikmetele?

Olen seda ka varem öelnud, et FinanceEstonia on suunamudija ehk olulistes finants-, majandus- ja ettevõtlusteemades vaieldamatu arvamusliider. FinanceEstonia seisukohad leiavad ühiskonnas kõlapinda ning neid ka arvestatakse. See on saavutatud läbi FinanceEstonia liikmete aktiivse kaasarääkimise ja pühendumise, mille eesmärgiks ei ole olnud mitte iga liikme erahuvi või turueelis, vaid soov panustada kogu sektori ja ühiskonna arengusse. Kokkuvõttes võidab sellest iga liige!