Saame tuttavaks: FinanceEstonia uus juhatuse liige Ege Metsandi

Juuni lõpus liitus FinanceEstonia juhatusega Creditinfo Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Ege Metsandi. Uurisime Egelt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma ning millised on temale kõige südamelähedased teemad.

Juuni lõpus liitus FinanceEstonia juhatusega Creditinfo Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Ege Metsandi. Uurisime Egelt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma ning millised on temale kõige südamelähedased teemad.

Tutvusta end lühidalt. Kuidas, kui kaua või mil määral oled FinanceEstonia tegevusega seni seotud olnud?

Olen 24 aastat olnud seotud pangandussektoriga ja eelkõige just kapitaliturgudega. Viimased neli aastat olen tegutsenud Creditinfo Eesti tegevjuhi ja juhatuse liikmena, sh 2021. aasta kevadest juhatuse esimehena. 
Creditinfo Eesti on seni aktiivselt kaasa löönud nii krediidivaldkonna kui ka finantstehnoloogia töögruppides, et aidata kaasa regulatiivse keskkonna loomisel või praktiliste lahenduste pakkumisel. Isiklikult olen ka üks nendest, kes oli FinanceEstonia loomise juures 2011. aastal ja oli au olla ka FinanceEstonia esimene juhatuse liige kuni 2013. aastani. FinanceEstonia on mulle vägagi tuttav organisatsioon oma ambitsioonikate eesmärkide ja aktiivsete liikmetega.

Millised on sinu jaoks olulisemad teemad, millega soovid FinanceEstonias edasi tegeleda? Miks just need teemad?

Neid teemasid, milles sooviks kaasa aidata, on palju, kuid eelkõige võiks välja tuua alljärgevad suuremad teemad:
Vastutustundlik laenamine. Soovin, et ka Eesti saaks lõpuks positiivse krediidiregistri ning vastava regulatsiooni, mis reguleeriks nii maksehäirete kui ka laenuandmete jagamist, et tagada vastutustundliku laenamise parem rakendamine ning majanduskeskkonna läbipaistvus.
KYC/AML raamistik. Leian, et tänane halduskoormus selle valdkonnaga tegelemiseks on ettevõtetele üsna suur ehk tuleks leida tehnoloogilisi võimalusi selle halduskoormuse vähendamiseks ja samas kontrollimeetmete tugevdamiseks.
Andmekaitse ja avaandmed. Avaandmed tuleks muuta intelligentseteks otsusteks.
Jätkusuutlikkus ja rohepööre. Andmekogumine, et ettevõtetel oleks võimalus oma tegevust nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt mõõta ja võrrelda rohepöörde kontekstis.

Millised on sinu ootused FinanceEstonia juhatuse tööle? Miks otsustasid vastu võtta kutse liituda FinanceEstonia juhatusega?

FinanceEstonia juhatuse roll on olla eestkõneleja väga mitmetel teemadel ja valdkondades eesmärgiga luua Eestis innovaatiline keskkond, kus finantsteenuste ettevõtted saaksid hästi areneda. See on jätkuv töö ja roll. Mind köidavad alati pika perspektiivi ja ambitsiooniga tegevused ning ettevõtted. Kuna olin FinanceEstonia sünni juures väga lähedal, siis võtsin ka nüüd selle kutse väga hea meelega vastu, et juhatuse tasemel oma panus anda. 

FinanceEstonial on tänavu 10. sünnipäev. Mida sooviksid FinanceEstoniale sünnipäeva puhul?

Soovin, et FinanceEstonial ja tema liikmetel oleksid jätkuvalt suured ambitsioonid ja värsked mõtted, mida ühiselt ellu viia. Et me suudaks oma kogukonda veelgi laiendada, sest esimese 10 aastaga on organisatsioon oma tugeva aluspinna loonud ning siit saab veel tugevamaks ja laiahaardelisemaks muutuda, et FinanceEstonia võimekus oluliselt tõuseks nii lobitöös kui sektori tutvustamisel nii välisriikides kui kohalikul turul.