Saame tuttavaks #36: uus liige Complok

FinanceEstoniaga liitus 2022. aasta Ajujahi hooaja võitnud Complok.

FinanceEstoniaga liitus 2022. aasta Ajujahi hooaja võitnud Complok. Lisaks Ajujahi perioodil arendatud digitaalsetele koolitusele on ettevõte tänaseks välja arendanud ka riskide juhtimise platvormi finantssektorile. Uurisime ettevõtte ühelt asutajalt Maarja-Liisa Soelt värskete arengute ja tulevikuplaanide kohta lähemalt.

Ajujahi võidust on alustava ettevõtte jaoks juba tükk aega möödas, rääkige palun, millega te täna tegelete ja mis probleemi lahendate?

Tänaseks päevaks oleme teinud olulise pöörde oma äritegevuses. Lisaks digitaalsetele koolitusele on Complok välja arendanud riskide juhtimise platvormi finantssektorile. Meie platvormil on võimalik riske tuvastada, prioritiseerida, hinnata, koostada automaatselt raporteid ning jälgida maandamismehhanismide rakendamist. Lisaks tehnilisele tööriistale pakume ka nimekirja erinevatest finantsriskidest, mille hindamine tuleneb seadusest ja mis lihtsustab riski valdkonna inimeste tööd.

Mida kujutab endast finantssektori ettevõtete jaoks riskide hindamine ja haldamine ning kuidas te seda ettevõtetel teha aitate?

Iga äritegevusega kaasnevad riskid, finantssektoris on seadusest tulenev kohustus neid riske hinnata ja juhtida. Complok aitab oma klientidel tööd efektiivsemaks muuta, et see protsess digitaliseerida ning hoida rohkem fookust sisulisel tegevusel.

Meie klientidel on võimalik luua Comploki platvormil oma konto, seadistada riskiindikaatorid kasutades välja töötatud riskide nimekirja. Samuti oleme välja töötanud riskide hindamise raamistiku ning metoodika. Platvormil on erinevate õigustega kasutajad, kelle vahel saab tööd delegeerida vastavalt positsioonile. Kui riskide hindamine on lõpule viidud, genereerib süsteem raporti kasutaja poolt valitud infoväljadega.

Riskide hindamise järel on platvormil võimalik leppida kokku riskide maandamise töökava ning selle täitmist jälgida. Kogu protsessi tulemuseks on ettevõtte riskiisu, mille piires püsimist saab jälgida reaalajas.

Mis on teie pakutava teenuse suurim unikaalsus kliendi jaoks?

Ekspertide poolt välja töötatud riskide nimekiri, hindamise raamistik ning metoodika. Platvorm võimaldab säästa töötajate aega, mis kulub riskide kaardistamiseks, hindamiseks ning raportite koostamiseks.

Kuidas teil täna läheb ja millised on lähemate aastate eesmärgid?

Jätkuvalt on meil valikus erinevad digitaalsed koolitused finantssektorile ning tänaseks on meil juba ka esimesed kliendid, kes platvormi kasutavad.

Alates septembrist ootab meid ees uus rahvusvaheline väljakutse fintechidele suunatud kiirendis, mille jooksul saab meie ajutiseks elukohaks Amsterdam. Selle kohta saame lähemalt rääkida septembri keskpaigas.

Lähemate aastate eesmärk on aidata riskijuhtimise tiime üle kogu maailma.

Mis on kõige suuremaks takistuseks, et maailma vallutada?

Rahvusvahelisele turule sisenemisel mõjutavad meid paratamatult see, et väikse riigi start-up’il on keerulisem suurema riigi turule siseneda. Samuti mõjutavad meie toote müügi puhul rahapesu skandaalid, mille keskmes Eesti on olnud. Teeme aktiivselt tööd, et seda kuvandit kummutada ja selgitame, et praeguseks on Eestil just palju teadmisi ja kogemusi, mida ülejäänud maailmaga jagada.

Milline on Eesti üldine maine riskide hindamisel, sh rahapesu tõkestamisel ja kas see on kuidagi teie tööd ja tegemisi mõjutanud?

Paratamatult on rahvusvahelisel tasemel Eestit räsinud rahapesu skandaalid meie kuvandile mõjunud. Eesti siseselt on meil hea meel tõdeda, et ettevõtete riskiteadlikkus on oluliselt tõusnud ja see on nende prioriteetide järjekorras samuti tõusnud.

Kui suur on teie tänane tiim ja millised on siin ambitsioonid?

Meie tänane tiim on väike, aga efektiivne. Lisaks asutajatele on meil oma IT-tiim koos disaineritega ning turundusjuht. Meie suureks rõõmuks on kõige värskem tiimiliige pikaajalise panganduse kogemusega Mari-Liis Stalde, kes sobitub väga hästi ka asutajate nimedega, milleks on Mari-Liis Kurg ja Maarja-Liisa Soe.

Miks otsustasite FinanceEstoniaga liituda? Kuidas liikmelisus teid aitab?

Otsustasime FinanceEstoniaga liituda, et kaasa rääkida Eesti fintechide arengusuundadele ning see aitab seista hea Comploki missiooni eest, milleks on finantsriskide teadlik juhtimine.

Kui peaksite täna FinanceEstoniat ühe lausega tutvustama, siis mis see oleks? 

FinanceEstonia on hea viis, kuidas valdkonna infoväljas olla ning ka ise omalt poolt tulevikuarenguid mõjutada.