Saame tuttavaks #34: uus liige Lyfery

FinanceEstoniaga liitus elukindlustust ja tervise edendamise ning riskide ennetamist tervislikul ja teaduslikul moel ühendav Lyfery. Ettevõtte asutaja Mihkel Mandre sõnul soovitakse anda oma panus, et tõuseks nii inimeste tervena elatud aastad kui ka paraneks suutlikkus erinevate ootamatustega hakkama saada ning väheneks turvakapitali puudujääk.  

FinanceEstoniaga liitus elukindlustust ja tervise edendamise ning riskide ennetamist tervislikul ja teaduslikul moel ühendav Lyfery. Ettevõtte asutaja Mihkel Mandre sõnul soovitakse anda oma panus, et tõuseks nii inimeste tervena elatud aastad kui ka paraneks suutlikkus erinevate ootamatustega hakkama saada ning väheneks turvakapitali puudujääk.  

Millest ja miks Lyfery alguse sai?

Lyfery asutasime kandvast ideest tuua elukindlustusvaldkonda suuremat väärtusloomet ja innovatsiooni. Soovime tuua inimesteni parema teadmise ja konkreetsed tootelahendused, kuidas elustiil ja riskide ennetus surmade ja haiguste riske mõjutab. Teeme seda koostöös ülikoolidega.

Kellele teie toode suunatud ja mõeldud on? 

Lyfery toode on suunatud ca 30–55-aastasele tervisest hoolivale inimesele, kelle sissetulekust tema enda heaolu või lähedased sõltuvad, kuid kellel puuduvad likviidsed rahalised vabad vahendid erinevate ootamatustega hakkama saamiseks. Eraklient on peamise sihtrühmana defineeritud ärimudeli parema skaleeritavuse tõttu, see tähendab, et nendega kaasneb vähem komplekssust uutele turgudele minekul.

Kes Lyfery tiimi kuuluvad ja mis on nende varasem isiklik kokkupuude sissetuleku kaitse ja elukindlustusega?

Lisaks minule (Mihkel Mandre) kuulub Lyfery tuumikusse veel Piret Reinson, kes on 27 aastat juhtinud turundust ja kommunikatsiooni finants- ja tehnoloogiasektori erinevates ettevõtetes, sh Nordea, Swedbank, EstateGuru, Eesti brändi projekt ja e-residentsuse programm. Minul endal on üle 25 aasta kogemust kindlustusvaldkonna arendamises Swedbankis.

Lyferyga on liitumas veel mitu tugevat inimest analoogse pika töökogemuse ning sügavama kompetentsiga järgmistest valdkondadest: finants- ja kindlustusmatemaatika, sh riskimudelite hinnastamine, tervisevaldkond k.a. ennetava tervishoiu mudelite rakendamine ning tehnoloogia ja tootearendus, sh juriidiline taust. 

Kes on teie tänased konkurendid ning mis teid teistest elukindlustuse pakkujatest eristab?

Eestis, lähiriikides ning laiemalt Kesk ja Ida-Euroopa turul analoogne pakkumine hetkel puudub, kus elukindlustus oleks ühendatud terviklikul teaduslikult tõestatud moel tervise ennetusega. Suuremate konkurentidena võib välja tuua YuLife (UK), YAS.Life (Saksamaa), Betterfly (Tšiili) ja Vitality (globaalne). Nendest kolm esimest (YuLife, YAS.Life, Betterfly) on B2B2C mudelid ning tegutsevad eelkõige töötajate soodustuse sektoris (employee benefit) ning Vitality pakub küll ka B2C elukindlustuse lahendust, kuid ei ole aktiivne Ida-Euroopa turgudel. 

Sarnaselt Lyferyle, proovivad meie konkurendid eristuda läbi tervishoiu toote, mis on liidetud kindlustuse juurde. Kui meie konkurentide lahendused põhinevad kitsamatel heaolu kategooriatel (näiteks liikumine) ja peamine rõhk on mängulisusel (näiteks teatud arv samme annab punkte, mille saab vahetada auhindade vastu), on Lyfery eesmärgiks panustada teaduspõhisusele ning pakkuda inimestele integreeritud ja kõikehõlmav ülevaade nende tervislikust heaolust (haarates kõiki olulisi kategooriaid, näiteks füüsiline ja vaimne tervis,  liikumine, uni, toitumine jne) inimese enda personaalse tervise teekaardi kaudu. 

Millised on lähituleviku plaanid seoses kasvu, turgude, klientide arvu ja muu olulisega seoses?

Hetkel on  põhifookuses meie lahenduse kontseptuaalne testimine nii Eestis kui ka Euroopas. Teeme seda läbi virtuaalse lihtsustatud toote Lyfery – New Generation of Life Insurance, mille kaudu jälgime ja mõõdame unikaalsete külastuste arvu, defineerime klientide profiilid ja tuvastame sobivad sihtturud meie esimese toote (MVP) müügi käivitamiseks. Tagaplaanil töötame kõikide oluliste suundadega: tehnoloogilised lahendused, rahastus, koostööprojektid ülikoolidega, kindlustus- ja terviseteenuste partnerid. Plaan on alustada müüki Eesti turul 2023. aasta jooksul ja sealt laieneda teistesse Euroopa riikidesse sõltuvalt turutestimise analüüsi tulemustest. 

Kas ja mis teemad teid finantssektoris kõnetavad või millega teie tegevus kõige enam seotud on?

Nii finants- ka ka kindlustussektoris toimub palju uut innovatsiooni koos investeeringutega uutesse ärimudelitesse. Näiteks tänavu kolmandas kvartalis oli kindlustustehnoloogia ettevõtetesse investeeringuid kokku globaalselt 2,3 miljardit USD (ca. 10 miljardit USD aastas) CB Insights 3Q State of Fintech raporti põhjal ning kindlustus oli makselahenduste järgi teisel kohal, ületades ka laenamist, varahaldust, pangandust ja teisi kategooriad kogu fintech maastikul.  

Elukindlustussektor on globaalsel tasandil proportsionaalselt suurim valdkond kogu kindlustuses, ületades mahtudelt ka kahjukindlustust ning tervisekindlustust. Innovatsiooni on siin aga kõige vähem. Globaalsete top 100 instech ärimudelite seast leiab üksikuid elukindlustus sektoriga haakuvaid ettevõtteid.  

Mida peate Eesti majanduse ja finantssektori suurimaks väljakutseks praegu? 

Rahvastiku vähenemine ja vananemine. Järjest kasvavad riiklikud kulud, sh sotsiaalsüsteemide kulud ning jätkusuutlikkusega seotud küsimused solidaarsusel põhinevate süsteemide ümber.  See kõik tähendab, et inimeste enda vastutus kasvab ning uusi ärimudeleid ning lahendusi on juurde vaja, et avalikud ja erasektori lahendused üksteist veelgi paremini täiendaks. Tänases keskkonnas tuleb seda mõistagi ka väga kuluefektiivselt teha. Eesti on siiski ka mahtudelt väike ehk siin loodavad ärimudelid on jätkusuutlikud, kui neid on võimalik ka edukalt rakendada üle riikide. Siin aitab omakorda rahvusvaheline koostöö, piirideta mõtlemine, avatus ja lahendustele orienteeritus. 

Miks otsustasite liituda FinanceEstoniaga? Kuidas liikmelisus teid aitab?

Puhtalt idee faasist oleme jōudnud tänasesse etappi just tänu tugevale võrgustikule meie ümber. Oleme ideed tutvustanud ja nõu pidanud väga laia ringi inimeste ja osapooltega ligi 100 kontaktiga nii Eestist kui ka Euroopast. Üldistatult oleme saanud kinnitust, aktiivset kaasamõtlemist, mõnes kohas ka vajalikku kriitikat ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimist, et suudaksime kogu idee sügavamast potentsiaalist parima lahenduse leida, jätkusuutliku uue ärimudeli luua ning selle realiseerida. Sarnasel põhjusel soovisime liituda FinanceEstoniaga – usume, et organisatsiooni tugevus põhineb nende liikmetel.

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe lausega tutvustama, siis mis see oleks? 

Innovatiivsete ja uutele arengutele avatud ettevõtete ühendus.