Saame tuttavaks #30: Advokaadibüroo TRINITI

TRINITI on aastate jooksul panustanud väga aktiivselt FinanceEstonia tegemistesse. Mõistagi on olnud fookuses õigusloomet puudutavad valdkonnad, mis on liikmete äritegevuseks vajalikud. TRINITI vandeadvokaat Katri Tomsoni sõnul on oma tegevuses ning seega ka FinanceEstonia liikmeks olles võetud eesmärgiks muuta õigus ja õigusteenusega seonduv võimalikult lihtsaks ja selgeks.

TRINITI on aastate jooksul panustanud väga aktiivselt FinanceEstonia tegemistesse. Mõistagi on olnud fookuses õigusloomet puudutavad valdkonnad, mis on liikmete äritegevuseks vajalikud. TRINITI vandeadvokaat Katri Tomsoni sõnul on oma tegevuses ning seega ka FinanceEstonia liikmeks olles võetud eesmärgiks muuta õigus ja õigusteenusega seonduv võimalikult lihtsaks ja selgeks.

Millega TRINITI tegeleb ja mis eristab teid teistest advokaadibüroodest?

TRINITI põhimõtteks on: “Ütleme ühe lausega, kuidas asjad on”. Püüame õiguse ja õigusteenusega seonduva muuta kliendi jaoks lihtsaks ja selgeks, mitte keerulisemaks. See kehtib meie tegevuses läbivalt, kuni teenuse tasustamiseni välja. Lepime sageli kokku töö lõpphinnas, mitte ainult advokaadi tunnitasu suuruses.

Oleme välja arendanud mõned erilisemad tegevussuunad: lennunduse- ja raudteetaristu-, migratsiooni-, meedia- ja põllumajandusvaldkonna nõustajatena oleme Eestis ainulaadse kompetentsiga. Finantsvaldkonnas abistame nii traditsioonilisi pankasid ja krediidiandjaid kui ka uuenduslikke fintech’e. Start-up maailmas TRINITI advokaadid tutvustamist ei vaja. TRINITI on ka Eesti tuntuim ja suurima kogemuste pagasiga investoritele tagatisagendi teenuse pakkuja.

TRINITI pakub kõiki õigusteenuseid, mida äritegevuses vaja. Meil on meeskond suurte äritehingute (M&A) nõustamiseks. Meil on vaidlustiim, mis on edukalt ajanud kohtuasju kõigis Eesti kohtutes ja viinud vaidlused ka erinevatesse Euroopa kohtutesse, samuti esindanud kliente paljudes vahekohtutes. Meil on üldnõustajad, kes pikema jututa hoolitsevad, et elu puudu oleva lepingu või vastamata kiire küsimuse tõttu seisma ei jääks. TRINITI meeskond Eestis on ligi 30-liikmeline, lisaks on TRINITI advokaadibürood Lätis ja Leedus. Kokku on meid ca 100 inimest.

Klienditöö kõrvalt on TRINITI aktiivne ka avalikus pildis, olgu see siis arvamusliidritena tele- või trükimeedias, TRINITI blogis või oma Äripäeva Raadio saates “TRINITI Eetris“, mis on omasuguste seas esimene.

https://youtu.be/hS0Ywz1m9mc

Uuringufirma Chambers and Partners andmetel kuulub TRINITI Eesti parimate FinTech nõustajate hulka – mis on selle hiljutise tunnustuse taga ehk mida FinTechide suunal teete? 

Meie südameasjaks on edendada fintech maastikku ja ühtlasi aidata kaasa uute Eesti ükssarvikute sünnile. Abistame rõõmuga selle valdkonna iduettevõtjaid, aga ka pikaajalisi tegijaid. Pakume neile tipptasemel nõustamist investeeringute kaasamisel, osanikevaheliste suhete reguleerimisel, Eestis vajalike Finantsinspektsiooni või Rahapesu Andmebüroo tegevuslubade protsessis kui ka äritegevuse laienemisel väliriiki (scaleup), igakülgset tuge intellektuaalomandi kaitsel, töö- ja/või partnerlussuhete reguleerimisel (sh välistööjõu toomine Eestisse) jpm.

Olgu klientideks makseteenuse osutajad, virtuaalvääringu teenuse pakkujad, ühisrahastusplatvormid vmt, aitame neid nii üldise õigusnõuga, tehingutega kui ka vaidlustega. Näiteks oli TRINITI-l juba aastaid tagasi võimalus esindada klienti Euroopa Liidu esimeses ICO-t puudutavas kohtuvaidluses, kus nõue esitati tokenites.

Ehk saate jagada veel paari põnevamat projekti või klienti, keda hiljuti olete nõustanud?

Eriline heameel on TRINITI-l teha koostööd FinanceEstonia liikmetest klientidega, näiteks VeriffSALV, BankishFinora CapitalBerger Financial Group jt.

TRINITI-t usaldavad ka muude ärisektorite suurkliendid. Näiteks nõustas TRINITI möödunud aastal Tallinna Vee enamusosaluse omandamist Tallinna linna ja Utilitase poolt, samuti riigile kuuluva Transpordi Varahalduse (TVH) võlakirjade refinantseerimist, mille tulemusena sai TVH-le kuuluva seitsme reisilennuki finantseerijaks täies ulatuses LHV Pank.

Mis on teie tegevuse tulemusena muutunud Eestis paremaks?

TRINITI on aastaid mentorina toetanud Eesti suurimat äriideede konkurssi ja kiirendit “´Ajujaht” ning jaganud alustavatele ettevõtetele vajalikku õigusnõu. Samuti on TRINITI advokaadid osalenud nii “Ajujahi” äriideede selekteerimises kui žürii töös.

TRINITI partner, vandeadvokaat Ergo Blumfeldt (keskel) on aastaid panustanud Ajujahi tegemistesse

Lisaks osalevad TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt ja Sten Veidebaum ka Tehnopoli Startup Inkubaatori ärimentorite meeskonnas, andes õigusnõu IKT, rohe- ja tervisetehnoloogia alal alustavatele ettevõtjatele. TRINITI on panustanud ka Startupestonia mudeldokumentide loomisesse. Kõik selleks, et ükssarvikute kasvulava oleks tasemel!

TRINITI advokaadid on aktiivsed ka akadeemiliselt ning nende käe all on Tartu Ülikoolis õpetust saanud sadu üliõpilasi. Muuhulgas panid TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Lehemets aluse ning annavad alates 2020. aasta sügisest Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õppeainet “Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“.

TRINITI advokaadid (vasakult) Maarja Lehemets ja Katri Tomson on ka rahapesu tõkestamise õpiku autorid

TRINITI vandeadvokaat Maarja Pild on alatest aastast 2017 Tartu Ülikoolis külalislektor, kus õpetab IT õiguse magistriprogrammi üliõpilaste õppeainet “Privaatsus ja andmekaitse”. Lisaks õpetavad TRINITI partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ning vandeadvokaat Peeter P. Mõtsküla Tartu Ülikoolis külalislektoritena õppeainet “Intellektuaalne omand infoühiskonnas” ning Karmen ka õppeainet “Inimõigused internetis”.

Vandeadvokaadid Maarja Pild ja Karmen Turk on ka Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande ning esimese eestikeelse inimõigusi käsitleva õpiku “Inimõigused kaasautoriteks, samuti räägivad nad mõjukalt kaasa ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Mida peate Eesti majanduse ja finantssektori suurimaks väljakutseks praegu? Kuidas seda ületada?

Õigusabivaldkonna üheks murelapseks on kiirelt areneva fintech valdkonna regulatsioon. Õigusaktid ei jõua tihti innovatsiooniga kaasas käia, mis tähendab suuremat ebakindlust ja raskusi uute toodete ja teenuste loomisel. TRINTI-s oleme seda meelt, et regulatsioon ei tohi saada innovatsiooni lämmatajaks ning õigussüsteemi aeglane tempo ei tohi turu arengut peatada.

Seetõttu aitame klientidel leida oma äriideede ellu viimiseks võimalusi nii olemasoleva regulatsiooni raames ja seda tõlgendades (nt KYC/AML andmete jagamise küsimused GDPR-i valguses), kuid vajadusel ka seadusemuudatusi algatades.

Tihti aitame kogu sektorit: meie advokaadid on aktiivsed panustajad õigusloomesse robotite, kaugjuhitavate sõidukite, rohepöörde ja muudes valdkondades, mis meie elu oluliselt muudavad.

TRINITI on panustanud aastate jooksul väga aktiivselt FinanceEstonia tegemistesse. Mis teemadel täna kaasa lööte ja mida seoses FinanceEstoniaga ise kõige enam esile tõstaksite?

TRINITI-l on alati hea meel panustada sellistesse õigusloomet puudutavatesse valdkondadesse, mis on FinanceEstonia liikmete äritegevuseks “eluliselt” vajalikud. Seetõttu oleme hetkel aktiivselt kaasa rääkimas näiteks positiivse krediidiregistri loomises, millest meie hinnangul on võita nii tarbijal kui krediidiandjal, aga ka ühiskonnal laiemalt. Samal põhjusel panustame ka AML/KYC halduskoormuse vähendamise initsiatiividesse, juhtimaks tähelepanu võimalustele, mis aitaksid oluliselt kahandada nii finants- kui ka teiste sektorite ettevõtete halduskoormust AML meetmete rakendamisel.

Samuti soovime tõsta liikmete teadlikkust ESG ja kestliku rahastamise teemadel ning aidata teostada jätkusuutliku arenguga seotud eesmärke, mistõttu oleme võtnud eesmärgiks korraldada koostöös teiste FinanceEstonia liikmetega 2022 varasügisel finantssektorile suunatud konverentsi “Green Finance Forum”.

TRINITI finantstöögrupp on aktiivselt panustanud ka FinanceEstonia krediidiandjate Hea Tava uuendamisse ning seeläbi üldisemalt krediidisektori läbipaistvuse, usaldusväärsuse, aga samas ka uuenduslikkuse ja jätkusuutlikkuse edendamisse. Hea Tavaga liitumise ning selle alusel väljastatava Hea Tava märgise taotlemisega rõhutavad turuosalised sektori heade tavade ja ärieetika olulisust. Ja see läheb TRINITI-le väga korda!

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava komisjoni esimehena ja ka muudes FinanceEstonia algatustes aktiivse kaasarääkijana pälvis Katri Tomson FinanceEstonia 10. juubelil ka tänukirja väärtusliku panuse eest FinanceEstonia tegevusse. Pildil TRINITI advokaadid (vasakult): Maarja Lehemets, Katri Tomson, Martin Järve

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks ja saavutuseks seni? Kui peaksite FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks?

Suunamudija.

On näha, et FinanceEstonia on olulistes finants-, majandus- ja ettevõtlusteemades arvamusliider. FinanceEstonia seisukohad saavad Eesti ühiskonnas järjest enam kõlapinda ning neid ka arvestatakse. See on saavutatud läbi FinanceEstonia liikmete aktiivse kaasarääkimise ja pühendumise, mille eesmärgiks ei ole olnud mitte iga liikme erihuvi või turueelis, vaid soov panustada kogu ettevõtluskeskkonna ja ühiskonna arengusse.

See haakub hästi ka TRINITI missiooniga – teha koostööd, et aidata kaasa Eesti majanduse arengule ja avatusele läbi kapitali- ja finantsturgude arengu ning finantsteenuste ekspordi.

TRINITI finantstöögrupi liikmed (vasakult): Risto Käbi, Maarja Lehemets, Katri Tomson, Sten Veidebaum, Maarja Pild, Katrin Kose, Martin Järve. Pildilt puuduvad finantstöögrupi liikmed: Ergo Blumfeldt, Ramil Pärdi ja Valter Võhma.