Saame tuttavaks #28: uus liige: Tuleva

FinanceEstoniaga liitus inimestel tõhusalt ja enesekindlalt kapitali koguda aitav Tuleva, mis pakub tõestuspõhist, madala kuluga investeerimisportfelli minimaalse ajakuluga.

FinanceEstoniaga liitus tulundusühistu Tuleva, mis pakub pensionikogujatele madala kuluga investeerimisportfelli minimaalse ajakuluga. Selleks saab tükikese oma sissetulekutest kõrvale pannes kasvatada teise ja kolmanda samba pensionifondides oma osalust maailma suurimates ettevõtetes, ütleb Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk. 

Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk ning juhatuse liige Mari Kuhi

Mis muudab Tuleva eriliseks?

Meil on madalad tasud ja ainult head tooted. Maailma väärtpaberiturgude andmed kinnitavad järjepidevalt, et kõrge tasuga fondide tootlus jääb pikas plaanis madala tasuga fondidele alla. Erinevalt teistest fondivalitsejatest, ei ole meil madala tasuga fondid kõrge tasuga fondide vahele ära peidetud, vaid meil on kõik fondid madala tasuga ning meie tasud langevad mahu kasvades ka tulevikus.

Milline on Tuleva sünnilugu ja kui suur on tiim täna?

Tuleva sündis rahulolematusest. Inimesed, kellel oli kõrini kehvade tulemuste eest kõrge tasu maksmisest, otsustasid ise endale pensionifondi teha. Alustasime 2017. aastal kahe palgalise töötaja ja 3000 ärksa kogujaga. Viie aastaga on meie kogujate arv kasvanud 60 000 ning varade maht 400 miljoni euroni. Tulevas töötab igapäevaselt seitse inimest.

Mis on Eesti pensionisüsteemis täna hästi, mis vajaks muutmist?

Viie aasta jooksul, mil Tuleva on tegutsenud, on meie kogumispensionide süsteemis toimunud mitu olulist positiivset muutust. Kadunud on jäigad piirangud teise samba väljamaksetele pensionieas, riik suunab nüüd uued teise sambaga liitujad automaatselt madala kuluga indeksifondi, ei luba võtta teise samba fondi vahetajate varast tükki väljumistasuks ja fondidel ei tohi enam olla varjatud kulusid. Pensionifondide tasud on langenud kaks kuni kolm korda. Meil on hea meel, et oleme andnud oma tugeva panuse nende seadusemuudatuste teoks saamisele.

Nüüd kui olulisemad takistused raha kasutamisel ja hoidmisel on kadunud, tuleks tähelepanu pöörata kogumise hõlbustamisele. Teise samba sissemakse vabatahtliku suurendamise võimalus on ülioluline samm. Samuti tuleks üle vaadata viisid, kuidas ja kui palju inimesed kolmandasse sambasse sisse maksta saavad, et liigne keerukus ei takistaks rohkematel inimestel kogumist alustada.

Miks otsustasite liituda FinanceEstoniaga?

FinanceEstonial on juba tekkinud tugev roll finantssektori eestkõnelejana ja me arvame, et just selle organisatsiooni kaudu saavad liikmed kõige edukamalt praegu koostööd teha. Tahtsime astuda liikmeks, et aidata koos teiste turuosalistega kaasa seadusloome arendamisele ja turupraktika sisustamisele. FinanceEstonia on ka hea koht, kus jagada omavahel kogemusi ja infot. Me pooldame turuosaliste koostööd ja ühiste nägemuste arutamist.

Millised on peamised ootused, mida uue liikmena FinanceEstoniale seate?

Sisuline koostöö, turuosaliste ühiste eesmärkide sõnastamine ja elluviimisele kaasa aitamine.

Mis teemadel ja töögruppides soovite FinanceEstonia tegevuses kaasa lüüa ja miks?

Kogumispensionide töögrupis, sest see on meie tegevusega kõige rohkem seotud ja just selles valdkonnas soovime teiste turuosalistega koostööd teha.