Saame tuttavaks #17: Creditinfo: positiivne register aitab muuta vastutustundliku laenamise veelgi läbipaistvamaks

Oktoobris on palju meedia ja turuosaliste tähelepanu saanud taas positiivse krediidiregistri vajadus, mille eest on FinanceEstonia seisnud juba enam kui viis aastat. Tegime selle valguses tutvust meie liikme Creditinfoga, kes suures mahus äriinfo kogumise ja selle analüüsiga tegeleb.

Oktoobris on palju meedia ja turuosaliste tähelepanu saanud taas positiivse krediidiregistri vajadus, mille eest on FinanceEstonia seisnud juba enam kui viis aastat. Tegime selle valguses tutvust meie liikme Creditinfoga, kes suures mahus äriinfo kogumise ja selle analüüsiga tegeleb.

Küsimustele vastas Creditinfo juht Ege Metsandi.

Tutvustage lühidalt end. Millega Creditinfo tegeleb?

Creditinfo peamiseks ülesandeks on olla targa äriinfo kogumise, edastamise ja analüüsimise partneriks ettevõtetele, et luua tugevat, jätkusuutliku majandusega Eestit. See puudutab nii vastutustundliku laenamise põhimõtete juurutamist ja võimaldamist kui ka väga suure hulga muu vajaliku äriinfo sidumist ja pakendamist viisil, et ettevõtte juhid ja otsustajad saaksid teha käigu pealt ja oma tööaega liialt kulutamata tarku valikuid ja otsuseid oma äri kasvatamisel ja klientide ning koostööpartneritega suhtluses olla tulemuslikumad oma äri hoidmiseks ja kasvatamiseks. 

Oleme selles valdkonnas eestvedajad ja innovaatorid. „Tunne oma klienti“-tööriistade turule toome juba aasta lõpus uue lahenduse, mis muudab vajaliku info kogumise ja ülevaatlikult raportiks esitamise võimalikuks vaid mõne hiireklikiga. Kui seadused ja nõudmised ettevõtetele muutuvad järjest keerulisemaks, peavad neid protsesse toetavad tööriistad olema järjest hoomatavamad ja lihtsamini tajutavamad. Meil on selja taga globaane tiim ja kümned Eesti eksperdid tegelevad selliste kasulike ärimootorite loomisega Creditinfos iga päev oma põhitööna. Siin on oluline muidugi ära märkida ka seda, et ükski sellistest tööriistadest ei teki turule ilma põhjaliku eeltööta ja koostöös meie parimate partnerite ning klientidega, kellelt nii sisendit kui tagasisidet süsteemselt küsime.

Uuel aastal oleme turule tulemas ka uue turundustööriistaga, mis hõlbustab suhtlust olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega veelgi, ikka selleks, et ettevõte saaks oma põhiäris julgelt kasvada. Ka selles valdkonnas on palju nõudeid ja tahame seetõttu kogu turundusprotsessigi muuta ettevõtete jaoks sujuvamaks ja muretumaks.

Kui suur tiim Creditinfo taga seisab?

Eesti kontoris töötab täna 43 inimest, töökohaga nii Tallinnas kui Tartus. Samas on meil kontorid üle maailma – Baltikumist Islandini. Me tegutseme 63 riigis, pakkudes erinevatel turgudel oodatud ja vajalikke äriinfoteenuseid, skooringuid, sertifikaate, registreid ja palju muud. Samas annab see meile võimaluse globaalselt jagada ka kogemusi õnnestumiste ja ebaõnnestumiste osas ning arendada uusi innovaatilisi teenuseid. Nii et tegelikult seisab meie selja taga sadu ja sadu oma ala professionaale, kes on alati kõne või e-maili kaugusel asukohariigist sõltumata.

Olete suures osas andmete koondajad, vahendajad ja analüüsijad. On sellise info ja materjali järele ikkagi piisavalt nõudlust?

Nõudlus targa äriinfo ja sellele tugineva sisulise, aga ka automatiseeritud analüüsi järele aina kasvab. See on seotud majanduse ja elukorralduse muutusega, online-kaubanduse pealetungiga, aga me näeme, et ka kõik muud sündmused ja ootamatused – nagu ka COVID-19 kriis – mõjutavad vajadust tarkade äriandmete ja analüüsi järele. Ühelt poolt tuleb hoida maailm töös ka keerulistel aegadel, teiselt poolt on tehnoloogia areng muutnud tarbija käitumist, mis nõuab ettevõtetelt kiireid, aga läbi kaalutud finantsotsuseid. Creditinfo teenused seda pakuvadki. Ka meie arendame oma teenuseid, infohulki, analüüsi metoodikaid pidevalt.

Kuidas tänavune pandeemia teie tegevust mõjutanud või suunanud on?

Kõigepealt mõjutas COVID meie töökorraldust – saatsime globaalselt kõik inimesed kohe eriolukorra tekkides kodudesse. See oli meile kerge väljakutse, sest oleme ju digitaalsete teenuste pakkuja ja lisaks saime ka märgatud kaugtöö tegija märgisega. Kohanesime muutunud oludega kiiresti. Teisalt hakkasime kohe välja töötama rahvusvaheliste kolleegidega koostöös mõjuskoori mudelit, et mõista, kuidas pandeemia ettevõtete käitumist, majandusnäitajaid ja neile antud krediidiskoori mõjutab. Nii sündis meil COVID-19 mõjuskoor, mida saame üldistada küll kogu majandusele ja eraldi tegevusvaldkondadele, aga samas anda ka üksikutele ettevõtetele.

Mitmed finantssektori turuosalised eesotsas FinanceEstoniaga on aastaid selgitanud positiivse krediidiregistri loomise vajadust. Hiljuti tõusis see meedias taas päevakorrale. Kuidas sellise registri loomine teie tegevust mõjutab? Miks ja kellele taolist registrit ikkagi vaja on?

Positiivset registrit on vaja selleks, et muuta vastutustundlik laenamine veelgi läbipaistvamaks, kiiremaks ja vastutustundlikumaks ning anda kõigile turuosalistele võrdsed võimalused, sõltumata ettevõtte suurusest. Registri loomine mõjutab meid kindlasti. Oleme Eesti suurima negatiivse registri – ehk maksehäireregistri haldaja. On selge, et tahame ka positiivse registri loomise juures kaasa rääkida ja olla ka siin turuliidrid, pakkudes turvalisust ja kvaliteeti. Creditinfo Grupp on maailma suurim krediidibüroode (positiivne ja negatiivne register) IT süsteemide pakkuja.

Mis teie töö tulemusena muutub Eestis paremaks?

Eesti ettevõtted teevad tänu meile kiiremini, kuluefektiivsemalt paremaid, tulemuslikumaid ning kasumlikumaid äriotsuseid. Nii suuri kui väikeseid. Ja seetõttu paraneb maksekäitumine, ettevõtted saavad keskenduda oma põhiärile ja luua lisaväärtust riigile, et elu areneks ja paistaks silma ka maailmas. Juba 15 aastat oleme esile toonud Eesti Edukamaid Ettevõtteid, kes maksavad alati ära oma maksud, teevad seda õigeaegselt ja läbipaistvalt, ning hoiavad oma töötajaid, pakkudes samas klientidele ja koostööpartneritele kõrget lisaväärtust. Mida targemaid otsuseid saavad meie abil Eesti ettevõtjad langetada, seda kindlam on meie kõigi tulevik.

Kui nüüd mõelda Eesti majandusele laiemalt, siis mis on meie majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu? Kuidas seda ületada?

Majanduses on ebakindlad ajad, mis võivad kesta aastaid. Samas saame kõik aru, et majandus peab edasi toimima, inimestel on vaja jätkuvalt võtta laenu, osta kodu, investeerida oma igapäevaelu vajadustesse ja teha seda vastutustundlikult, mõistlikult ja kogu protsessi ning oma pere rahakotti väga hästi mõistes. Ettevõtetel on väljakutse suhelda lõpptarbijaga efektiivselt, tulemuslikult ja samas vastutustundlikult. Suurimaks väljakutseks on leida selliseid kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad neid eesmärke täide viia, ettevõtete finantsriske maandada, aga samas kliente väga efektiivselt teenindada. Siin aitab innovaatiline mõtlemine, kindlasti ka tihe koostöö ja lahenduste julge katsetamine. Põhilised märksõnad kogu majanduses on digitaliseerimine, automatiseerimine ja intelligentsed otsused ning selles osas saame ka meie kõiki ettevõtteid abistada. Tänu järjest targematele digitaalsematele turvalistele lahendustele lausa 24/7.

FinanceEstonial täitub peatselt 10. tegevusaasta. Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks saavutuseks seni?

FinanceEstonia on edukalt toonud ühe laua taha laia seltskonna krediteerijaid ja krediteerimise valdkonnast huvitatuid, pankadest väikelaenuandjate, laenuplatvormide, krediidibüroode ja käibe- või tegevuskrediidi pakkujateni. Ühiselt oleme suutnud ennast nähtavaks teha ja kaasa rääkida väga erinevates teemades.

Miks liitusite FinanceEstoniaga? Millist väärtust see teile loob?

Creditinfo eesmärgiks on aidata kaasa majanduslikult tugeva Eesti ehitamisele ja arendamisele läbi tarkade lahenduste. Eluterved finantssüsteemid, koostöö, areng ja innovatsioon on märksõnad, mis ühendavad ja tugevdavad FinanceEstonia ja Creditinfo koostööd.

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks?

Parima finantsteadmise ja koostöö toomine Eestisse, julgustamine ja selle arendamine.

Creditinfoga tutvu lähemalt siin: https://www.creditinfo.ee