Saame tuttavaks #13: KPMG

Ärinõustamisfirma KPMG on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Meie küsimusetele vastas ettevõtte partner ja finantssektori juht Eero Kaup. KPMG on üks rahvusvaheline n-ö Big4 ärinõustamisteenuseid pakkuvatest ettevõtetest, mis on esindatud 154 riigis 200 000 töötajaga.

Ärinõustamisfirma KPMG on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Meie küsimusetele vastas ettevõtte partner ja finantssektori juht Eero Kaup.

Tutvustage lühidalt KPMG-d.

KPMG on üks rahvusvaheline n-ö Big4 ärinõustamisteenuseid pakkuvatest ettevõtetest, mis on esindatud 154 riigis 200 000 töötajaga. Eestis töötab meil kokku ligikaudu 200 inimest. Traditsiooniliselt on KPMG eeskätt tuntud audiitorfirmana, kuid kogemuse, kompetentsi ning klientuuri kasvades on pidevalt laienemas ka KPMG pakutavate teenuste ring. Täna pakume ka äri- ja maksunõustamist ning õigus- ja raamatupidamisteenuseid, lisaks oleme viimastel aastatel üha rohkem nõustanud IT- ja küberturvalisuse teemadel, kuna ettevõtjate jaoks on see järjest olulisem teema. Kokkuvõttes võib öelda, et KPMG on võimeline nõustama igas faasis ja vajadustega ettevõtteid olgu siis tegu ettevõtte asutamise, laienemise, restruktureerimise või kasvõi likvideerimisega.

Pakute ärinõustamisteenust. Mida on Eesti ettevõtetel kõige rohkem vaja?

Koroonakriisi alguses pidid paljud ettevõtted operatiivselt reageerima ning sisuliselt üleöö ümberkorraldama kogu oma ettevõtte senise tegevuse. Lisaks muutus töökorraldus äkitselt ümber kaugtööle ning kui osade ettevõtete jaoks ei olnud see midagi erakordset, siis teiste jaoks oli loetud päevadega sellise muutuse läbiviimine tõsine väljakutse. 

Näiteks tootmisettevõtete puhul kaugtöö võimalust ei eksisteerigi, kuid pandeemia tekitas hetkega hulganisti takistusi ettevõtte igapäevatöös, sest ettevõtte säilitamiseks pidi töö jätkuma, kuid samas pidi tagama ka kõigi töötajate ohutuse pandeemia tingimustes. Paljudele ettevõtetele tekitasid pandeemiast tingitud tarneraskused või projektide viibimine omajagu juriidilisi probleeme, mis vajasid lahendust. Iga ettevõtte vajadused on erinevad ning omakorda veel ajas muutuvad. Eesti ettevõtetel on vaja tugevate ekspertide ja rahvusvahelise haardega partnerit, kes suudaks pakkuda võimalikult heal tasemel võimalikult laia teenusteringi ühest kohast. See on ka meie eesmärk KPMG-s.

Mis teie töö tulemusena muutub Eestis paremaks? 

Töötame oma klientide, töötajate ja finantsturgude hüvanguks. Näeme, et ettevõtjatel on palju teemasid, millega tegeleda. Audititeenused aitavad kaasa ettevõtluskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamisele. Nõustamisteenuste tulemusena paraneb Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja tulemuslikkus. Kindlasti soovime olla väga hea tööandja oma töötajatele, võimaldades neil areneda oma valdkonna tipptegijateks. Rahvusvahelise ettevõttena saame ka Eesti suhteliselt väiksesse ärikeskkonda tuua uudseid lahendusi ja trende mujalt maailmast.

Mis on Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu?

Suurim väljakutse hetkel on loomulikult koroonapandeemiast tingitud jätkuv ebastabiilsus ja ettearvamatus maailmamajanduses, Eestis kui ka üksikettevõtte seisukohast. Paljude ettevõtete jaoks on lähema aja väljavaated endiselt ebaselged, kuna sõltuvus riigi otsustest nii piirangute kui ka toetuste osas on suur. Eesti majandus tervikuna on hetkel suhteliselt hästi vastu pidanud erinevatele negatiivsetele väliskeskkonna teguritele ja tuleb loota, et see nõnda ka püsib.

Finantssektor ja ka majandus laiemalt tegutsevad uues ja huvitavas olukorras, kus maailmas on raha liiga palju. Võlg ei pruugi olla probleem, vaid konkurentsieelis. Kapitalil on järjest raskem leida mingisugustki normaalset tootlust ja siit võivadki võrsuda järgmised võtmeprobleemid tulevikus. 

Eesti finantssektoris on arvukalt väikeseid ja innovaatilisi tegijaid, kes on osanud ära kasutada suurte pankade takerdumist regulatsioonide rägastikku ning leidnud endale sobivad nišid, kus äri laiendada. Võib arvata, et see trend jätkub ja Eesti finantsturg mitmekesistub veelgi. Eks siin saab ka FinanceEstonia oma ettepanekutega kaasa aidata. 

Miks, millal ja millest ajendatuna otsustasite FinanceEstoniaga liituda? Kuidas liikmelisus teid aitab?

Usume, et FinanceEstoniaga liitumine ning osalemine selle tegevustes aitab meil veelgi laiendada platvormi ning kontakti- ja kompetentsi pagasit, millelt oma olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega suhelda. Kindlasti ootame huviga osalemist töögruppides ning võimalust pakkuda omalt poolt ideid ja ettepanekuid, mille toel edendada ja tugevdada siinset finantssektorit.

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks või saavutuseks seni?

FinanceEstonia kaasabil on olnud võimalik seadusandlust kujundada selliselt, et siinne finantssektor on konkurentsivõimelisem ja efektiivsem.

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks? 

Koostöö.

KPMG kohta uuri lähemalt siit.