Reklaamipiirangud kahjustavad tarbijate huve

Majandusministeerium soovib muuta reklaamiseadust selliselt, et lisaks finantsteenuste reklaamis seadusega nõutud kohustuslikule teabele tekiks õigus kajastada ka muud tarbijale vajalikku infot. Seda sammu pole vaja karta, sest sellega ei muutu reklaam atraktiivsemaks, vaid informatiivsemaks. Jätkuvalt ei tohi tarbijakrediidi reklaam kallutada tarbijat vastutustundetule laenuvõtmisele.

Majandusministeerium soovib muuta reklaamiseadust selliselt, et lisaks finantsteenuste reklaamis seadusega  nõutud kohustuslikule teabele tekiks õigus kajastada ka muud tarbijale vajalikku infot. Seda sammu pole vaja karta, sest sellega ei muutu reklaam atraktiivsemaks, vaid informatiivsemaks. Jätkuvalt ei tohi tarbijakrediidi reklaam kallutada tarbijat vastutustundetule laenuvõtmisele, kirjutab FinanceEstonia tegevjuht Anu Müürsepp.

Endiselt jääb kehtima senine kohustusliku teabe avaldamise kohustus ja vastutustundlikkuse põhimõtted. Näiteks ei tohi reklaam jätta muljet, nagu oleks tarbijakrediidi võtmine riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Samuti pole vaja karta, et reklaamiseaduse piirangute lõdvendamisega kaotaks riik kontrolli laenuandjate reklaamitegevuse üle.

Juba 2015. aastast võivad laenutooteid pakkuda vaid need ettevõtted, kellele Finantsinspektsioon on väljastanud krediidiandja tegevusloa. See samm tõi omakorda kaasa laenupakkujate arvu ulatusliku vähenemise ja laenuturu korrastumise – tagastamata laenude osakaal väljastatud laenudest on langenud võrreldes 2015. aastaga tänaseks poole võrra, kusjuures laenumahud on ajaga suurenenud.

Vastutustundetu laenureklaam ja üleskutse laenu võtmisele on endiselt keelatud ning kui keegi turuosalistest peaks otsustama neid piiranguid rikkuda, on Finantsinspektsioonil õigus tema tegevusluba ära võtta. Nii saavad turul igal juhul tegutseda ainult tarbijale vajalikku infot vastutustundlikul kujul esitavad laenuandjad.

Alates 2016. aastast kehtiva finantsteenuste reklaami nõuete kohaselt tohib reklaamida ainult laenutoote nime koos sinna juurde kuuluva kohustusliku teabega, muu lisanduv informatsioon on keelatud. Piirang ei puuduta ainult tarbimislaenu, täiendavalt ei tohi ka näiteks autode, pesumasinate, muruniidukite või teiste tarbekaupade reklaamimisel lisada järelmaksuga ostmise võimalust. Kurb on seejuures, et jätkuvalt soovitakse jätta muljet, nagu oleks auto ostmisel järelmaksuga tegemist kiirlaenu võtmisega ning sellise võimaluse tutvustamine on just kui keelatud.

Praegusel kujul on isegi krediidiasutuste majandustulemused või nende juhtide poolt avalikult antavad intervjuud käsitletavad finantsteenuse reklaamina. Ühtlasi ei võimalda tänane seaduse sõnastus tegeleda tarbija harimisega, sest pea igasugust turuosaliste avalikku kommunikatsiooni saab tõlgendada tarbijakrediidi reklaamina ning see on keelatud. Tarbijakrediidi andjate selgitavad artiklid krediiditoodete omaduste sisuliste erinevuste kohta ei ole meedias lubatud, kuid samal ajal ei ole näiteks piiratud pankade poolt oma klientidele saadetava info sisu.

Reklaamiseaduse muudatuse tulemusena tekiks tarbijal parem võimalus lähtuvalt  reklaamis esitatavale täiendavale informatsioonile erinevaid tarbijakrediidi tooteid omavahel võrrelda ja neid paremini hinnata. Piirangu kaotamine suurendab konkurentsi turul ja seeläbi võib oodata, et väheneb ka krediidikulukuse määr, mis on täna Eestis kogu euroala kõige kõrgem. Samuti soodustab adekvaatne konkurents tarbijakrediiditurul innovatsiooni, sest motiveerib tarbijakrediidi pakkujaid konkurentsivõime säilitamiseks tegema investeeringuid tootearendusse ning võimaldab uuendusi ka tarbijatele tutvustada.