Reimo Hammerberg: keskendume prospektimääruse ja sellega seonduva regulatsiooni koostamisele

FinanceEstonia ICO fookusgrupi juhi Reimo Hammerbergi sõnul oli 2018. aastal kõige olulisemaks töövõiduks emitendi tasandil regulatsiooni väljatöötamine, et kehtestada see, millist teavet peab ICO läbiviimisel emitent avaldama. 2019. aasta eesmärk on prospektimääruse ja sellega seonduva regulatsiooni koostamine.

FinanceEstonia ICO fookusgrupi juhi Reimo Hammerbergi sõnul oli 2018. aastal kõige olulisemaks töövõiduks emitendi tasandil regulatsiooni väljatöötamine, et kehtestada see, millist teavet peab ICO läbiviimisel emitent avaldama. 2019. aasta eesmärk on prospektimääruse ja sellega seonduva regulatsiooni koostamine.

Hammerbergi sõnul on tegemist alustalaga investorkaitse süsteemis, kuna arusaadav ja ühtsete standardite järgi esitatav informatsioon on investorile kriitiliselt vajalik investeerimisotsuse tegemiseks. „Planeeritava regulatsiooni kohaselt peab iga ICO läbiviija, kes kavatseb tokenite müümise kaudu avalikkuselt kaasata üle 2,5 miljoni euro, koostama selle kohta prospekti ja registreerima selle Finantsinspektsioonis. Fookusgrupi töö on olnud koondada turuosalisi ning olla dialoogis Rahandusministeeriumi ning Finantsinspektsiooniga,“ selgitas ta. Eesti oleks selle regulatsiooni kehtestamisega Euroopas ja maailmas esirinnas ning looks standardi, kuidas käituda investorkaitse huvides ning samal ajal säilitades kapitaliturgudel innovaatilisus.

2019. aastal on peamine eesmärk prospektimääruse ja sellega seonduva regulatsiooni koostamine ning seejärel järelturu regulatsioonivajaduse kaardistamine ning asjakohase regulatsiooni väljatöötamine ja kehtestamine. „Eestis on 2018. aasta detsembri seisuga antud välja ligikaudu 1 000 tegevusluba virtuaalvääringu vahetamise teenuse ja virtuaalvääringu rahakoti teenuse pakkumiseks. Samas puudub sisuline regulatsioon ja järelevalve nende ettevõtete tegevuse üle. On asjakohane, et neil ettevõtetel oleks olemas muuhulgas reeglid riskide juhtimiseks, oleks tehingueelne ja tehingujärgne läbipaistvus ning asjakohane järelevalve,“ selgitas FinanceEstonia ICO fookusgrupi juht Reimo Hammerberg. Järelturgude regulatsioonil on oluline koht ka turgude läbipaistvuse ja investorkaitse tagamisel.