Rahvusvaheline Valuutafond soovitab pensionireformiga mitte kiirustada

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajad avaldasid pärast olukorraga koha peal tutvumist, et Eesti valitsuskoalitsiooni plaan reformida teist pensionisammast teeb neid murelikuks. Peamise ohukohana nähakse, et planeeritav reform suurendaks veelgi tulevaste põlvkondade koormust.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajad avaldasid pärast olukorraga koha peal tutvumist, et Eesti valitsuskoalitsiooni plaan reformida teist pensionisammast teeb neid murelikuks. Peamise ohukohana nähakse, et planeeritav reform suurendaks veelgi tulevaste põlvkondade koormust.

Mai lõpus Eestit külastanud IMFi delegatsiooni avalduses tuntakse muret nii lühema- kui ka pikemaajaliste eelarveriskide pärast. Tehtud avaldusest nähtub, et mingi hulk inimestest, kes teisest pensionisambast loobuksid, võivad tulevikus vajada riigipoolset tuge, sest esimese pensionisamba säästud ei pruugi olla piisavalt suured.

„Kuigi teine pensionisammas on põhimõtteliselt erasüsteem, mõjutab see siiski riigieelarvet. Kriitiline hulk teisest sambast loobuvatest inimestest võib vajada hiljem riigipoolset abi, sest esimese samba säästudest lihtsalt ei piisa. Arvestades Eesti vananevat rahvastikku, suurendaks reform praegusel kujul veelgi tulevastele põlvedele tekkivat koormust, vähendades inimeste pensionisääste,“ võttis FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juht Kristjan Tamla kokku IMFi avalduse põhisõnumi.  

Säästetud raha väljavõtmine teisest sambast võib küll IMFi hinnangul lühiajalist tarbimist elavdada ning suurendada lühikeses vaates ka majandusaktiivsust, ent pikema aja jooksul võib see omakorda vähendada väljamakstavat pensioni.

„IMF soovitab valitsuskoalitsioonil viia läbi praeguse pensionisüsteemi põhjalik hindamine ning alustada reformiga ainult sellisel juhul, kui kõik muud võimalused on ammendunud ja saavutatakse laiapõhjaline kokkulepe uue pensionisüsteemi ja sellega seotud tehniliste üksikasjade osas,“ lisas Tamla. Selle saavutamiseks soovitatakse hiljemalt sügisel viia läbi esinduslik ja kõiki osapooli kaasav töötuba.

FinanceEstonia toetab IMF-i seisukohta, et kogu elanikkonda puudutavaid reforme ei tohi läbi viia kiirustades ja põhjalikke mõjuanalüüse tegemata ning on omalt poolt esitanud ka ettepanekud, kuidas pensionisüsteemi parandada seda lammutamata.