Positiivse krediidiinfo vahetamine võiks jääda erasektori vedada

FinanceEstonia toetab positiivse krediidiinfo vahetamist ja leiab, et erasektor suudaks luua kõigi vajadusi silmas pidades laenuinfo edastamiseks kiirema, turvalisema ja paindlikuma lahenduse.

FinanceEstonia toetab positiivse krediidiinfo vahetamist ja leiab, et erasektor suudaks luua kõigi vajadusi silmas pidades laenuinfo edastamiseks kiirema, turvalisema ja paindlikuma lahenduse. 

FinanceEstonia tervitab Rahandusministeeriumi järgmist sammu krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamisel. Enamikes Euroopa riikides on selline infovahetus või register olemas. FinanceEstonia hinnangul aitab see kaasa vastutustundlike laenuotsuste tegemisele, muudab laenude taotlemise lihtsamaks ja sujuvamaks ning annab hoogu konkurentsile, sest nii suurtel kui väikestel ettevõtetel on sama infobaas laenuotsuste langetamiseks.

Turuosalistele saadetud krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus seab krediidiinfo vahetusele või krediidiregistri loomisele kolm võimalikku alternatiivi. FinanceEstonia toetab alternatiivi, kus turuosalised ise loovad organisatsioonilise ja tehnilise võimekuse kas registri pidamiseks või andmevahetuse korraldamiseks.

FinanceEstonia juhatuse esimees Andrus Alber ütles, et seda toetab ka erasektori varasem kogemus. “Erasektorist leiab mitmeid teisigi sarnaseid näiteid, mistõttu ei oleks positiivse krediidiinfo vahetamise usaldamine erasektori hoolde otseselt midagi uudset. Samuti on seda teed läinud enamik Euroopa Liidu liikmesriikidest,” rääkis Alber ja lisas, et krediidiinfo vahetamise erasektori kätesse usaldamine toetaks oluliselt vastutustundlikku laenamist ja hoiaks süsteemi tulevaste lisaarenduste jaoks paindlikuna.

Täna toimib samasugune lahendus kontoteabe teenuse osas, mille puhul iga seaduse nõudeid täitev ettevõtja saab Finantsinspektsiooni litsentsi alusel õiguse teenuse osutamiseks.

Eestis suurimat eraõiguslikku maksehäireregistrit pidaval Creditinfo Eestil on vajalik tehniline lahendus andmevahetusplatvormi loomiseks olemas juba aastaid. “Positiivse krediidiinfo vahetuseks astuti Creditinfo eestvedamisel esimesed sammud juba 2016. aastal, kui 14 turuosalist allkirjastasid ühiselt koostöömemorandumi, millega liitusid ka üksikud pangad. Suuremad pangad tol ajal ideed ei toetanud ja seetõttu algatus ei käivitunud, kuna suurpankade eemale jäämisega ei saa tagada turuülest andmevahetust viisil, mis tagaks vajaliku andmekvaliteedi vastutustundliku laenamise kontekstis,” ütles Creditinfo Eesti tegevjuht Ege Metsandi.