Mihkel Stamm: ühisrahastajad kohanevad ühtsete reeglitega

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul saavutati 2021. aastal sektori jaoks äärmiselt oluline muudatus – hakkas kehtima valdkonda puudutav üle-Euroopaline seadus. FinanceEstonia liikmete panusega tõsteti esile mitmeid ühisrahastajatele olulisi punkte, mida seadusloomes arvesse võeti.

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul saavutati 2021. aastal sektori jaoks äärmiselt oluline muudatus – hakkas kehtima valdkonda puudutav üle-Euroopaline seadus. FinanceEstonia liikmete panusega tõsteti esile mitmeid ühisrahastajatele olulisi punkte, mida seadusloomes arvesse võeti. 

Alates selle aasta 10. novembrist tekkis ühisrahastusteenuse osutajatel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele võimalus esitada Finantsinspektsioonile ühisrahastusteenuse pakkujate tegevusloa saamiseks taotlusi. Määruse peamine eesmärk on investorite huvide kaitse, samuti huvide konflikti olukordade vältimine. „See saab olema kõige suurem muudatus kogu sektorile. Algavale aastale mõeldes nõuab see meilt kindlasti ka liikmete toetamist ja nõustamist litsentsi saamisel,“ ütles Stamm.

Lisaks panustas FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupp aktiivselt üle-Euroopaliste valdkondlike töögruppide tegemistesse. Samuti oli fookuses teadlikkuse tõstmine regulatsiooni teemadel Eestis. „Ainuüksi FinanceEstonia liikmete seas oli huvi töögrupi kohtumiste vastu väga suur selleks, et end valdkondlike arengutega kursis hoida,“ lisas ta. 

2022. aastal on töögrupp võtnud eesmärgiks ka ühisrahastuse hea tava uuendamise. Hea tava nõuete järgimisega annavad ühisrahastusportaalid märku, et tegutsevad jätkusuutlikult ja vastutustundlikult ning seda jälgib hea tava komisjon.