Märtsis on võimalus noortele rahatarkuse tunde anda

FinanceEstonia seisab üksmeelselt selle eest, et koolides suureneks finantsteadmiste õpetamise osakaal. Rahatarkuse algteadmiste omandamine on iga elluastuja jaoks tähtis.

FinanceEstonia seisab üksmeelselt selle eest, et koolides suureneks finantsteadmiste õpetamise osakaal. Rahatarkuse algteadmiste omandamine on iga elluastuja jaoks tähtis.

Märtsis toimuva rahatarkuse kuu raames on ka FinanceEstonia liikmetel võimalus noortele temaatilisi koolitunde anda. Selleks tuleks koolide nimekirjast valida välja sobiv kool ja end kirja panna. Tunni läbiviimiseks on võimalus kasutada ka eesti– kui ka vene keeles koolitusmaterjale ja juhendeid.

Otsus rahatarkuse kuu projektiga liituda tehti põhjusel, et Eesti elanikud vajavad paremaid teadmisi majandusest ja rahandusest, mis aitaks neil oma rahaasjades teha teadlikumaid otsuseid. Selle tulemusel väheneks omakorda riigi koormus tarbijate kaitsmisel ning vajadus reguleerida olukordi, kus inimesed ja perekonnad kannatavad teadmatusest või rumalusest tehtud otsuste läbi.

FinanceEstonia juhatus usub, et senisest aktiivsemalt tuleks toetada igapäevaste rahaliste otsustega seotud teemade integreerimist kooliprogrammi. Rahatarkuse kuu on toimunud alates 2013. aastast Eesti Pangaliidu, Rahandusministeeriumi ning Finantsinspektsiooni eestvedamisel. Tänavu aitavad koolitusi läbi viia lisaks FinanceEstoniale veel ka Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn ning BFAA.