Martin Länts: jätkame tööd positiivse krediidiregistri andmevahetusplatvormi loomise nimel

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul olid töögrupi 2018. aasta töö olulisemateks märksõnadeks positiivne krediidiregister, reklaamiseadus ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. Kõigi nende teemadega jätkub aktiivne töö ka 2019. aastal.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul olid töögrupi 2018. aasta töö olulisemateks märksõnadeks positiivne krediidiregister, reklaamiseadus ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. Kõigi nende teemadega jätkub aktiivne töö ka 2019. aastal.

„Suureks töövõiduks võib lugeda, et rahandusministeerium tellis uuringu füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusplatvormi loomiseks ning FinanceEstonia liikmed on nii eraldiseisvalt kui ka ühiselt andnud selleks olulist sisendit,“ ütles Länts. Samuti alustas Pangaliidus tööd positiivse krediidiinfo andmevahetusplatvormi töögrupp ja täna teevad selle nimel aktiivselt tööd lisaks FinanceEstonia liikmetele ka pangad.

2018. aasta üheks oluliseks märksõnaks on ka reklaamiseadus ning selle tõlgendamine Tarbijakaitseameti poolt. „Tänane reklaamiseadus piirab uute krediidiandjate turule tulekut ning soosib suure kliendibaasiga finantsasutusi. Avalikus kommunikatsioonis ei ole võimalik välja tuua krediidiandjate häid pakkumisi klientidele ning seega oleme olukorras, kus Eestis on keskmine tarbimislaenu intress üks kõrgemaid. Ligi kolm korda kõrgem kui näiteks Soomes või Rootsis,“ selgitas Länts.

Samuti torkab töögrupi tegemistest silma kõik, mis on seotud rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja sellest tulenevate kohustustega krediidiandjatele- ja vahendajatele seoses riskiisu määratlemise ning enesehindamisega. Alates 2019. aasta märtsist hakkab kehtima uus Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“. Sel teemal korraldab FinanceEstonia jaanuari teises pooles ka eraldi seminari. Samuti jätkatakse tööd positiivse krediidiregistri loomise nimel, et seadusesse tuleks selge nõue, et kõik laenuandjad oleks kohustatud enda välja antud laene raporteerima ning registrit kasutama laenude väljastamisel. Samuti jätkub töö reklaamiseadusega selleks, et krediidiandjatel ja -vahendajatel tekiks võimalus oma tooteid ning tootetingimusi tutvustada.

„Maksu- ja tolliamet on välja töötamas töövahendit, et oleks võimalik kontrollida laenuvõtja sissetulekut MTA andmebaasi vahendusel. Meie eesmärgiks on, et seda saaks kasutada lisaks krediidiasutustele ka krediidiandjad- ja vahendajad,“ lisas Martin Länts 2019. aasta eesmärke seades.