Londonis arutati Baltikumi kapitalituru tuleviku teemadel

18. oktoobril toimus EBRD Londoni peakontoris Baltikumi kapitalituru investorite konverents, kus osalesid mitme riigi esindajad, regulaatorid kui ka turuosalised, teiste seas ka FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juht Aare Tammemäe.

18. oktoobril toimus EBRD Londoni peakontoris Baltikumi kapitalituru investorite konverents, kus osalesid mitme riigi esindajad, regulaatorid kui ka turuosalised, teiste seas ka FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juht Aare Tammemäe.

Konverents toimus aasta pärast seda, kui Balti riikide rahandusministrid sõlmisid koostöös EBRD ja Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistusega ühise kapitaliturgude arendamise koostööleppe. „Oluline on just Balti turgude ühtsus, sest turud eraldiseisvalt on liiga väikesed. Professionaalsed turuosalised eelistavad harmoniseeritud regulatsiooni. Eriti olukorras kus Balti turgudel toimib juba ühtne väärtpaberituru taristu – depositoorium, börs ja pankade võrgustik,“ ütleb Tammemäe.

Balti regulaatorite fookuses on hetkel pankade hüpoteekvõlakirjade ühtse seadusandluse väljatöötamine, mis annaks pankadele võimaluse oma laenuportfellid lahti finantseerida võlakirjadega ning peaks andma võimaluse pikaajalistele investoritele investeerimiseks uude väärtpaberi klassi.

EBRD hinnangul võib Eestist saada kapitaliturgude arendamisel teerajaja. Tallinna Sadama hiljutine börsiletulek oli edulugu ja positiivne signaal kogu regioonile. Selle eeskuju järgides võiks võlakirja- ja aktsiaturule siseneda järgmised era- ja riigiettevõtted.

See looks kohalikele elanikele muuhulgas võimaluse osaleda juhtivate ettevõtete edukas toimimises. Ettevõtetele pakub tugev kapitaliturg jällegi mitmekesiseid võimalusi kapitali kaasamiseks, tugevdab kaubamärkide tuntust ja ettevõtete juhtimist ning pakub investoritele uusi investeerimisvõimalusi.