Kuus esimest ettevõtet liitus krediidiandjate ja –vahendajate hea tavaga

Kuus edumeelset ettevõtet liitus krediidiandjate ja –vahendajate hea tavaga, mis koostati FinanceEstonia ja advokaadibüroo Raidla Ellex koostöös.

Kuus edumeelset ettevõtet liitus krediidiandjate ja –vahendajate hea tavaga, mis koostati FinanceEstonia ja advokaadibüroo Raidla Ellex koostöös. Tavas väljatoodut järgida lubades kinnitavad Bigbank, Bondora, Estravel, Finora Capital, Mogo ja Placet Group, et lähtuvad põhimõtetest, mis aitavad kaasa ausale ja vabale konkurentsile ning usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ja krediidiandjate hea maine kindlustamisele.

Hea tava avaldamisega soovivad krediidiandjad rõhutada heade tavade ja ärieetika olulisust ning teavitada kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe järgitavatest põhimõtetest. Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. Hea Tavaga on võimalik tutvuda siin.

Eesti finantsteenuste turg on FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juhi Andrus Alberi sõnul pea kõige ühekülgsem kogu Euroopas. Tarbijakrediidi osakaal SKP-st on Eestis muu Euroopaga võrreldes umbes kaks korda väiksem ning finantsteenuste turg koondunud üksikute suuremate pankade kätte. “Tarbijakrediidituru areng on üks võimalus Eesti üldise majandusarengu elavdamiseks. Arenenud finantssektor ja majanduse edukus on omavahel seotud – mida mitmekesisem finantsteenuste sektor, seda arenenum majandus,” kinnitas Alber.

Krediidiandjate kinnitusel on oluline eristada 2016. aasta märtsis jõustunud krediidiandjate ja –vahendajate seadusele eelnenud ja praegu toimivat turgu. “Selge on see, et tarbijakrediidi teenuste turu reguleerimine on vajalik ning seda on täna Eestis piisavalt tehtud – reguleeritud turg töötab täna mõistlikult,” lisas Alber. Loodud hea tava eesmärk on vältida ka turu ülereguleerimist ning toetada kiire kohanemisvõimega ning uuendustele suunatud innovaatiliste ettevõtete jaoks sobiva tegevuskeskkonna loomist.