Krediidiettevõtted seisavad silmitsi tarbijate muutuvate ootustega

Oktoobri alguses Ateenas toimunud Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverentsil olid tähelepanu all tarbijate muutuvad ootused ja tehnoloogia areng. Kuidas need trendid mõjutavad pika ajalooga universaalpankasid ja uute ärimudelite teket?

Oktoobri alguses Ateenas toimunud Euroopa tarbijakrediidiettevõtete aastakonverentsil olid tähelepanu all tarbijate muutuvad ootused ja tehnoloogia areng. Kuidas need trendid mõjutavad pika ajalooga universaalpankasid ja uute ärimudelite teket?

Ühe tutvustatud uuringu kohaselt usub 73% finantseerimisettevõtete tippjuhte, et digiajastuga kaasneb tänaste ärimudelite kadumine juba lähema viie aastaga. Noorema põlvkonna tehnoloogiakasutus ja tarbimisharjumused võivad muuta oluliselt autoliisingu turgu, kus noored eelistavad auto omamise asemel järjest enam jagamismajandust. Muutumas on ka finantseerimisasutuste ja klientide suhtlust, kuna uue põlvkonna jaoks tundub paberdokumentide täitmise vajadus täiesti mõeldamatu nõudmisena.

Samal ajal kasvavad universaalpankade välised finantsteenuste ärimahud jõudsalt. Euroopa Liidus oli 2015. aastal klassikaliste pankade välise finantsvahenduse (shadow banking) kogumaht 37 triljonit eurot ehk 36% kogu liidu finantssektorist ja 250% Euroopa Liidu riikide koond SKPst.

Konverentsil osalenud FinanceEstonia krediidiandjate töörühma juhi Andrus Alberi sõnul tekitavad need trendid uue olukorra ka tarbijakaitsele ning finantsjärelevalve organisatsioonidele, nõudes turuosalistelt järjest enam tähelepanu küberjulgeoleku ja pettuste vastase võitluse valdkonnas.

Euroopa tarbijakrediidiettevõtete assotsiatsioon koondab enda alla tarbijakrediidi valdkonnale spetsialiseerunud laenuandjaid 18 riigist. Eurofinasi liikmete laenuportfelli koondmaht oli 2015. aasta lõpul 980 miljardit eurot ja tööd anti 91 000 inimesele.