Krediidiandjate ja –vahendajate töögrupp: mida meenutada mööduvast aastast ja mida oodata uuelt aastalt?

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Andrus Alberi sõnul jääb 2017. aastat meenutama kolm sektori jaoks olulist sammu: tarbijakrediidituru uuringu avalikustamine, Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti finantsteenuste reklaami juhend ning reklaamiseaduse muudatused.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Andrus Alberi sõnul jääb 2017. aastat meenutama kolm sektori jaoks olulist sammu: tarbijakrediidituru uuringu avalikustamine, Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti finantsteenuste reklaami juhend ning reklaamiseaduse muudatused.

Tarbijakrediidituru uuringu avalikustamine

Tarbijakrediidituru uuringu avalikustamine aitas selgitada sektori mitmekesisust ja seda, et Eesti finantsteenuste turg vajab rohkem konkurentsi. FinanceEstonia tellitud ja KPMG poolt läbi viidud analüüsist selgus muuhulgas seegi, et Eesti finantsteenuste turg on pea kõige ühekülgsem kogu Euroopas.

Finantsteenuste reklaami juhend

Käesoleva aasta algul koostasid Finantsinspektsioon (FI) ja Tarbijakaitseamet (TKA) soovitusliku juhendi “Nõuded finantsteenuste reklaamile”, mis mõjutab kogu sektorit. FinanceEstonial õnnestus muuta seda tasakaalukamaks ning mõistlikumaks.

Reklaamiseaduse muudatused

Kuigi reklaamiseadust muuta ei õnnestunud, tegi FinanceEstonia palju selgitustööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnike ja poliitikute hulgas. Lisaks leidsime mõttekaaslasi teistest erialaliitudest, kellega ühiselt selgitustööd jätkata.

Eesmärgid 2018. aastaks

2018. aastal on FinanceEstonia krediidiandjate ja –vahendajate töögrupil kolm peamist fookust. Esiteks krediidiandjate ja –vahendajate seaduse (KAVS) muudatused ning FinanceEstonia ettepanekute jõudmine sellekohasesse eelnõusse. Teiseks, positiivne krediidiregister, mis on vajalik sektori riskide hindamiseks ja vastutustundliku laenamise põhimõtete rakendamiseks ning sellele algatusele nii riigi kui ka pankade poolse toe leidmine. Kolmandaks, uus andmekaitsemäärus (GDPR), mille jõustumine 2018. aasta mais nõuab märkimisväärseid investeeringuid ettevõtetelt. Tänaseks on sellega seonduvalt veel selgusetu, kui jõuliselt hakkab nõuete täitmist jälgima Finantsinspektsioon ja kuidas Andmekaitse Inspektsioon.