Kaarel Ots: taksonoomia määrus mõjutab ettevõtete konkurentsivõimet

Kestliku rahastuse töögrupp loodi FinanceEstonia liikmete kõrgendatud huvi tõttu kestlikkuse teema vastu. Töögrupi juhi Kaarel Otsa sõnul seati eesmärgiks kohtuda erinevate valdkonnas tegutsevate osapooltega ning leida seeläbi võimalusi teadlikkuse suurendamiseks ja koostöö kohtade leidmiseks. 

Kestliku rahastuse töögrupp loodi FinanceEstonia liikmete kõrgendatud huvi tõttu kestlikkuse teema vastu. Töögrupi juhi Kaarel Otsa sõnul seati eesmärgiks kohtuda erinevate valdkonnas tegutsevate osapooltega ning leida seeläbi võimalusi teadlikkuse suurendamiseks ja koostöö kohtade leidmiseks. 

“Esimesest kohtumisest alates püüdsime töögrupiga defineerida, millega mitte tegeleda, sest kestlikkuseteema on väga lai. Peamised kohtumistel arutatud teemad on olnud seotud Euroopa Liidu kestliku rahastuse taksonoomiaga. Selle keerulise nimega määrusega seotud nõudeid peavad järgima Eesti finantsasutused ja suurettevõtted – mul ei ole kahtlust, et nad saavad sellega suurepäraselt hakkama,” ütleb Ots.

Taksonoomia ise näeb ette seda, et roheliseks kvalifitseerumiseks peab investeering oluliselt panustama vähemalt ühte kuuest keskkonnaeesmärgist (kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, vee- ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse, üleminek ringmajandusele, jäätmetekke vältimine ja ringlussevõtt, reostuse vältimine ja piiramine, tervislike ökosüsteemide kaitse), ega tohi põhjustada olulist kahju teistele eesmärkidele. 

“Kõnealune määrus mõjutab tegelikult pea kõikide ettevõtjate elu, isegi kui nad sellest täna midagi kuulnud pole. Miks? Sest enda aruandluse koostamiseks peavad eelpool nimetatud suurettevõtted andmed kuskilt saama, sh näiteks oma koostööpartneritelt ja klientidelt. Sellega kaasnev administratiivne koormus on minu hinnangul vaat et võrreldav rahapesu tõkestamise aruandluse ja teiste mahukate ning palju aega nõudvate andmete kogumistega,” selgitab kestliku rahastuse töögrupi juht. 

See omakorda tähendab, et täiskiirusel edasiliikuv taksonoomia määrus võib hakata mõjutama paljude ettevõtete igapäevast konkurentsivõimet. “Mulle tundub, et väljakutseid on täna endiselt rohkesti, nende hulgas vajadus automatiseeritud lahenduse järele, mis lihtsustab kohustuslike analüüside ja aruannete koostamist. Olen kindel, et mitmed FinanceEstonia liikmed, kes on ka kestliku rahastuse töögrupis kaasa löönud, saavad ettevõtteid sellel teel nõustada,” lisas Ots. Sellest annab kinnitust muuhulgas mitmete vastavateemaliste seminaride korraldamine viimase aasta jooksul.