Kaarel Ots: peame kestlikuks finantseerimiseks paremini valmis olema

FinanceEstonia kestliku rahastuse töörühma eesmärk on vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine, ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning vajaliku seadusandluse kujundamine koostöös riigiga. 

FinanceEstonia kestliku rahastuse töörühma eesmärk on vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine, ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning vajaliku seadusandluse kujundamine koostöös riigiga. 

Kestliku rahastuse töörühma juhi Kaarel Otsa sõnul on Eesti finantssektori tervis sama tugev kui on meie ettevõtete sisemine suutlikkus mõista ettevõtluse ja majanduse tulevikusuundi. Kestlikust äritegevusest on saanud konkurentsieelis ning majanduse vereringena on siin võtmeroll kanda finantssektoril.

Kestliku rahastuse töögrupil on teemade mõttes palju sarnast kapitaliturgude töögrupiga. Peamine erinevus seisneb selles, et kui kapitaliturge on võimalik arendada seest poolt, siis kestlik rahastus tähendab piltlikult öeldes Euroopast lähenevat kiirrongi, mille saabumiseks tuleb olla valmis.

Töörühma eesmärk on üldine teadlikkuse tõstmine ning info ja kogemuste jagamine. Samuti käib tihe koostöö rahandus- ja keskkonnaministeeriumiga valdkonna arendamiseks ning püüd kujundada seadusandlust, sh vältida valdkonna üle reguleerimist. Eesmärk on hoida ka raporteerimisega kaasnevat halduskoormust mõistlikul tasemel ning luua eeskätt väiksematele turuosalistele mõeldud standardiseeritud teekaart.