Hüpoteeklaen pälvis FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava 2022 märgise

Hüpoteeklaen AS pälvis kolmanda krediidiasutusena FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate uuendatud Hea Tava 2022 märgise. Oma igapäevases töös hindab ettevõte kõrgelt heas tavas sisalduvaid põhimõtteid ning seisab selle eest, et inimesed oskaks küsida seadustele vastavaid ja läbipaistvaid lepingutingimusi.

Hüpoteeklaen AS pälvis kolmanda krediidiasutusena FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate uuendatud Hea Tava 2022 märgise. Oma igapäevases töös hindab ettevõte kõrgelt heas tavas sisalduvaid põhimõtteid ning seisab selle eest, et inimesed oskaks küsida seadustele vastavaid ja läbipaistvaid lepingutingimusi.

„Meil on aus ja läbipaistev teenus. Suhtume klientidesse ausalt ja lugupidavalt. Tunneme vastutust ning jagame kliendile vajalikku teavet. Vesteldes kliendiga veendume, et ta on mõistnud tootetingimusi ja laenumakse arvutuskäiku. Anname aega süvenemiseks ja järelemõtlemiseks ning oleme alati valmis vastama täiendavatele küsimustele, et soovitada kõige sobivamatlahendust, mis oleks võimalikult madala riskiga,“ kirjeldab Hüpoteeklaenu müügitiimi juht Ele Saarmets ettevõtte põhimõtteid. 

Tervikuna on krediidiandjate ja -vahendajate turg Hüpoteeklaenu müügitiimi juhi hinnangul Eestis siiski veel arenguteel, kuid parendusi viiakse sisse just FinanceEstonia algatusel kõiki turuosalisi kaasates. „Ootame perspektiivis positiivse krediidiregistri loomist ja kohustuslikuks muutumist kõikidele krediidiandjatele ja krediidiasutustele, mis annab turuosalistele võrdsemad õigused vastutustundliku laenuandmise põhimõtete täitmiseks kliendi kohustuste väljaselgitamisel,“ lisab Saarmets. 

Krediidiandjana peab Hüpoteeklaen oluliseks ka turul liigse optimismi ja asjatundmatuse maandamist. „Püüame olla ise eeskujuks läbi selle, et pühendame aega kliendile selgitustöö tegemiseks, kasvatame kliendi teadlikkust laenamisest, riskidestning majanduskeskkonna muutlikkusest,“ räägib Saarmets. Lisaks tuleb tema sõnul olla hoolas, et turunduskommunikatsioon oleks kooskõlas finantsteenuse reklaami nõuetega.