Finantsturu areng toetab nutikat spetsialiseerumist / Well functioning financial environment is essential for the areas of smart specialisation

Rahvusvahelises võrdluses on Eesti ettevõtete finantseerimise taset iseloomustavad kapitaliturgude suhtarvud väga tagasihoidlikud. Ei ole saladus, et väikeettevõtete ligipääs finantseeringutele on väga piiratud.

Rahvusvahelises võrdluses on Eesti ettevõtete finantseerimise taset iseloomustavad kapitaliturgude suhtarvud väga tagasihoidlikud. Ei ole saladus, et väikeettevõtete ligipääs finantseeringutele on väga piiratud.
Riik on astumas väga suuri samme õiges suunas ning käivitunud on mitmed olulised initsiatiivid. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on ettevalmistamise nutikast spetsialiseerumisest lähtuv ettevõtete toetusprogramm, on planeerinud eraldada suured summad Start-up Eesti programmi tegevusteks sh. ettevõtete inkubatsiooniks ning loomisel on Kredexi juhtimisel fondifond, mis peaks suunama raha läbi fondide Eesti ettevõtlusesse.
Eelmainitud ideede edukaks realiseerimiseks on aga vajalik toimiv investeerimiskeskkond, finantskeskkonnast teadlikud osapooled, inimvara arendajad ja võimaluste propageerijad.
2011 aastal loodud  FinanceEstonia alla on 2014 aastaks koondunud 62 finantssektori organisatsiooni ja ettevõtet, kuid kaks aastat on lühike aeg turul oluliste arengute saavutamiseks. Vaja oleks tõsta nii ettevõtjate kui ka avaliku sektori teadlikkust finantssektori toimest; tutvustada investoritele Eestist kui võimalikku finantskeskust; töötada seadusandjaga koostöös investeerimispiirangute leevendamise nimel ja tegeleda sektori inimvara puudutavate teemadega. Loodame, et seda võetakse arvesse ka Euroopa Regionaalfondi vahenditest toimuva uue perioodi ettevõtlussektorile suunatud meetmeid ette valmistades ja kinnitades.

In the international comparison the ratio of capital markets that describes the financing level of Estonian enterprises is greatly discreet. It is not a secret – the access to finances is very limited for small businesses. That should be taken into consideration when preparing and verifying  state financing programmes to the economic environment regulation for a new period funded by European Regional Development Fund (ERF).
The state is starting off with big steps towards the right direction and has already given a kick-start to several significant upper hands. Ministry of Economic Affairs and Communication has planned to separate large sums for the activities of Start-Up Estonia programme; including for incubation of enterprises and for creating a fond leaded by Kredex that should address the money into Estonian enterprises through the funds.
But in order to realise the above mentioned foregoing ideas it is necessary to have an investment-environment, informed parties, developers of human resources and peddlers of opportunities.
By the year of 2014 under FinanceEstonia has bunched up 62 organisations and enterprises from financial-sector  but two years is such a short period for achieving important improvement. It is needed to further boost the entrepreneur’s and public sector’s awareness of virtue of financial-sector; introduce Estonia to investors as a possible financial-centre; work with legislator and act for placation of investment restrictions; be engaged in topics that are bound up with human resources.
We hope the state to see continuation importance  from the standpoint of Estonia’s economics, the more so well functioning financial-environment is essential for the areas of smart specialisation.