Finantskeskuste ümarlaud: Euroopa vajab ühtset finantskeskuste võrgustikku

Suve jooksul leidis aset järjekordne Euroopa Finantskeskuste ümarlaua (EFCRT) kohtumine, kus FinanceEstonia esindajana osales juhatuse esimees Rauno Klettenberg.

Suve jooksul leidis aset järjekordne Euroopa Finantskeskuste ümarlaua (EFCRT) kohtumine, kus FinanceEstonia esindajana osales juhatuse esimees Rauno Klettenberg.

Koos tavaliikmetega osalesid kohtumisel sel korral veel EIFR (European Institute of Financial Regulation) ning ESMA (European Securities and Markets Authority) esindajad. Prantsusmaa riigi rahandusolukorrast ning suhetest Euroopa Liiduga andis ülevaate Prantsuse riigikassa juht Sébastien Raspiller.

“Korralisel koosolekul tõdeti, et arvestades hetke suhteliselt killustunud finantskeskkonda Euroopas ja ka finantskeskuste erinevaid mastaape ning tegevuse ulatust, on oluline demonstreerida ühtse tegutsemise eeliseid nii effektiivsuse tõstmise näidetega kui ka mõõdetava kasutegurina rahalises väärtuses,” ütles Klettenberg. Rõhutati ka vajadust veelgi tihedama Euroopa ühtse finantskeskuste võrgustiku järele. “Euroopa vajab selgelt mitmekesisemat finantskeskkonda, mis toetaks ja edendaks majanduse rahastamist laiapõhjalisemalt,” lisas Klettenberg.

Olulise sammuna arutati EFCRT koostöö laiendamist ka globaalselt, tihendades koostööd teiste maailma finantskeskuste organisatsioonidega. Selleks soovitakse Klettenbergi sõnul näha aktiivset ülemaailmset finantskeskuste ühendust (WAIFC). “On peetud esmaseid arutelusid nii Moskva, Luksemburgi, Tokyo, Abu Dhabi, Singapuri kui ka Shanghai vastavate organisatsioonidega, et perspektiivis saaks EFCRT ülemaailmse finantskeskuste struktuuri osa. WAIFC esimeseks tegevuseks peaks olema finantskeskuste globaalsete põhinäitajate andmebaasi loomine, et saada parem ülevaade regioonide finantskeskuse tegevuse ulatusest ja tööst,” selgitas FinanceEstonia juhatuse esimees.

ESMA esindaja esitles kohtumisel ka 2017 aasta prioriteete, milleks on MIFID2 / MIFIR. Lisaks pööratakse tähelepanu ka euroopaüleste andmete kogumise ja töötlemise regulatsioonide täitmisele.

Kapitaliturgude Ühenduse raames tõdeti Klettenbergi kinnitusel, et Euroopa Liidu finantskeskused peaksid selgemalt väljendama oma nägemust finantstööstusele nii panganduse kui ka kapitaliturgude vahelise tasakaalu edutegurite vahel. “Finantsmaastik areneb kiiresti ja seda on demonstreerinud viimasel ajal ka Ameerika Ühendriikide pangandusettevõtete kasvav aktiivsus ja osakaal Euroopas,” lisas ta.

Brexit’i kontekstis kutsuti üles kiirendama ja esitlema Kapitaliturgude liidu (CMU) integreeritud meetmeid just EL-27 finantsturgude kontekstis. Äärmiselt oluline on seda teha praegu, kui läbirääkimiste ajaline dimensioon ning sisu hoomamatus süvendab ebaselgust ning ebakindlust finantsturgudel.