FinanceEstoniast sai Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua asutajaliige

Üksteist Euroopa Liidu finantskeskuse ja -liidu esindajat allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, millega loodi Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks mõeldud ümarlaud. Eestist allkirjastas memorandumi FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar.

Üksteist Euroopa Liidu finantskeskuse ja -liidu esindajat allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, millega loodi Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks mõeldud ümarlaud. Eestist allkirjastas memorandumi FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar.

Luksemburgis 9. novembril asutatud EL finantskeskuste ümarlaua (Roundtable of EU Financial Centers and Federations) eesmärk on edendada Euroopa Liidus ühise finantsturu loomist ning tugevdada finantsteenuste alast koostööd ja infovahetust liikmesriikide vahel. Allkirjastanud osapooled leppisid kokku, et ühiselt püütakse saavutada järgmisi eesmärke:

  1. Parandada Euroopa Liidu finantssektori konkurentsivõimet ja efektiivsust, eelkõige kapitaliturgude liidu, digitaliseerimise, jätkusuutlikkuse ja muude finantsteenuste ees seisvate praeguste ja tulevaste väljakutsete osas.
  2. Anda Euroopa Liidu finantskeskustele ja neid esindavatele organisatsioonidele ühine tugevam hääl.
  3. Tugevdada avalikkuse arusaamist finantsteenuste tähtsusest ja positiivsest rollist Euroopa Liidus.
  4. Toetada parimate praktikate vahetamist ümarlaua liikmete vahel.
  5. Hõlbustada dialoogi arendamist peamiste finantskeskustega väljaspool Euroopa Liitu.
  6. Luua kommunikatsioonikanalid Euroopa Liidu institutsioonide, samuti Euroopa finantssektori ühenduste ja valitsusväliste organisatsioonidega.

„Peamiseks ühiseks fookusteemaks on Euroopa Liidu ühtne finantsturg ja läbi selle Euroopa Liidu finantssektori konkurentsivõime tõstmine. Täpsemalt ühtne kapitaliturg, sektori digitaliseerimine ja kestlik rahastus. Konkurentsivõime on seejuures oluline nii liidus sees kui ka väljaspool. Kui näiteks USA finantssektor on väga turupõhine ja riske võttev, siis Euroopa on pigem alalhoidlik ja riske vältiv. Hetkel on Euroopa tugevam vaid kestliku rahastamise osas,“ kirjeldas Kaido Saar.

Avakoosolekul kohtusid ümarlaua liikmed nii Luksemburgi rahandusministri, Euroopa Investeerimispanga kui ka Euroopa stabiilsusmehhanismi esindajatega, et arutada, kuidas tugevdada Euroopa Liidu finantsturu konkurentsivõimet pandeemiajärgsel taastumisperioodil. Esimene ümarlaua juhtriik oli Luksemburg ning järgmiseks aastaks valiti selleks Prantsusmaa.

Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaud on rahvusvaheliste finantskeskuste ülemaailmse liidu (WAIFC) piirkondlik esindus. Nimetatud ümarlauaga võivad vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisega liituda ka teised Euroopa Liidu finantskeskused, tingimusel et ümarlaua praeguste liikmete absoluutne enamus kiidab selle heaks.

FinanceEstonia liikmete jaoks on Saare sõnul tegemist võimaliku kanaliga, et adresseerida olulisi teemasid Euroopa suunal. „Eriti kui need teemad haakuvad asutamise memorandumis toodud fookusteemadega. Samuti on võimalik vahetada kogemusi teiste riikide esindajatega ning korraldada ühiseid üritusi,“ lisas Saar. 

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastasid Berlin Finance Initiative, Febelfin, FinanceEstonia, FinanceMalta, Finanzplatz Hamburg, Frankfurt Main Finance, Italian Banking, Insurance and Finance Federation (FeBAF), Luxembourg for Finance, Paris Europlace, Stichting Capital Amsterdam, and Stuttgart Financial.