FinanceEstoniaga liitus neli uut liiget

Jaanuaris liitus FinanceEstoniaga neli uut liiget: Eesti kapitalil põhinev krediidiandja Berger Financial Group, üks Eesti juhtivaid advokaadibüroosid Derling, fondivalitseja FB Asset Management ning finantseerimise tugiteenuseid pakkuv Julianus Grupp.

Jaanuaris liitus FinanceEstoniaga neli uut liiget: Eesti kapitalil põhinev krediidiandja Berger Financial Group, üks Eesti juhtivaid advokaadibüroosid Derling, fondivalitseja FB Asset Management ning finantseerimise tugiteenuseid pakkuv Julianus Grupp.

Berger Financial Group on 2011. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev krediidiandja, mis pakub peamiselt eraisikutest klientidele järelmakse ning väike- ja hüpoteeklaene.

“FinanceEstonia liikmelisusest ootame võimalust rääkida kaasa sektorit puudutavatel teemadel, olla paremini informeeritud ning leida lahendust meie kasvu pidurdavatele probleemidel. Meie jaoks on oluline finantssektori läbipaistvus ja tegutsemisvabadus. Soovime, et sektori arengut ei piiraks liigne bürokraatia,” rääkis Berger Financial Group juhatuse liige Remo Reinsalu.

Derling aitab vältida juriidilisi probleeme ja lahendada vaidlusi. Ettevõte pakub 20-aastast süvakogemust tehingunõustamisel ja vaidluste kõikides menetlusliikides.

“Teeme keerulise lihtsaks ning anname selgeid ja kiireid vastuseid. Meie eesmärk on tagada kliendile rahaline võit ja kindlustunne. Koos partnerbüroodega Lätis ja Leedus pakume äriklientidele probleemivaba õigusteenust kogu Baltikumis,” ütles Derlingi turundusjuht Indrek Kask.

Derlingi advokaadid on Eestis ühed vähesed finantsõiguse spetsialistid, mistõttu soovitakse kaasa lüüa ning osa saada finantssektori kõige tähtsama esinduskogu tööst. “Finantssektor on läbimas suurte muutuste perioodi. Ühelt poolt kasvab reeglite hulk ja tugevneb järelvalve ning teiselt poolt muudavad tehnoloogiad finantsteenuste osutamise viisi. Soovime kaasa aidata nii reguleeritud kui reguleerimata ettevõtjate ekspordivõimekuse suurendamisele,” lisas Kask.

FB Asset Management on oma fonde ja varasid professionaalselt haldav fondivalitseja. Fondide puhul kasutatakse investeerimismeetodeid, mis võimaldavad saavutada pikas perspektiivis turu keskmisest tasemest paremaid tulemusi.

Fondide investeerimisotsuste eesmärgiks on investorile stabiilse sissetuleku tagamine pikema aja vältel. Kõigis oma investeeringutes kasutatakse omakapitali võrdselt võõrkapitaliga. “Meie kasutatavad strateegiad on reeglina turuneutraalsed. Strateegiate matemaatilised mudelid võtavad arvesse eeldatavat volatiilsust ja instrumentide liikumise tõenäosust.

“Maailmas on väga palju investeerimisvõimalusi ja näeme perspektiivi investeerimiseks fondide kaudu. Soovime antud valdkonda Eestis populariseerida ning läbipaistvamaks muuta,” ütles ettevõtte esindaja Sergey Yurkin.

Julianus Grupp on kontserni emaettevõte, kuhu kuuluvad sellised ettevõtted nagu OÜ Aktiva Finants, Krediidiregister Taust ning OÜ Julianus Inkasso.

Julianus Grupp on kasvanud välja 1994. aastal Tallinnas asutatud OÜ Julianuse Inkasso baasilt ning tänaseks ollakse oma valdkonnas Baltimaade turuliidriks. Grupi fookus on pakkuda finantseerimise tugiteenuseid, milleks on täna krediidiportfellide hindamine, viivituses krediidiportfelli menetlemine või selle ülesostmine.

“Oleme seni väga edukalt olnud partneriks Justiitsministeeriumile paljude seadusemuudatuste väljatöötamisel, mis mõjutavad kaudselt ka krediiditurgu. Olgu selleks siis kohtu või täitemenetluse efektiivsust ja kulusid puudutav regulatsioon või võlaõigusseaduse erinevad regulatsioonid. Kuna tegutsema koos oma partneritega, siis leiame, et meil on otstarbekas teadmised ja kogemused ühendada ning üheskoos hoolitseda krediidituru reeglite eest,” selgitas Julianus Grupi tegevjuht Ülar Maapalu.

“Kuna meie kontsern on Eesti kohtu- ja täitesüsteemi suurim klient, siis kindlasti on seda puudutav meie esimene prioriteet, mille kujundamisel tahame aktiivselt kaasa rääkida. Kindlasti oleme väga huvitatud krediidiotsuste tegemise reeglistikku puudutavatest teemadest ning võlasuhete menetlemise reeglite kujunemisest,” lisas Maapalu.