FinanceEstonia tutvustas rahandusministrile sektori murekohtade lahendamise ideid

FinanceEstonia esindajad kohtusid veebruari alguses rahandusministri ja ministeeriumi esindajatega ning tutvustasid ettepanekuid sektori murekohtade lahendamiseks ja kapitaliturgude arendamiseks. Ettepanekute eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse arengule ning seeläbi ettevõtete ja elanike jõukuse ja turvatunde suurenemisele.

FinanceEstonia esindajad kohtusid veebruari alguses rahandusministri ja ministeeriumi esindajatega ning tutvustasid ettepanekuid sektori murekohtade lahendamiseks ja kapitaliturgude arendamiseks. Ettepanekute eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse arengule ning seeläbi ettevõtete ja elanike jõukuse ja turvatunde suurenemisele.

Teemasid, mida sisuka vestluse käigus puudutati, oli palju:

  • rahatarkuse suurendamine inimeste toimetuleku parandamiseks ja jõukuse kasvatamiseks;
  • pikaajalise säästmise ja investeerimise soodustamine, sh tööandjapensioni kehtestamine vaesuse riski vähendamiseks;
  • positiivse krediidiregistri loomine ning juurdepääs riiklikele andmekogudele tarbijate maksevõime hindamiseks ja võlgnike arvu vähendamiseks;
  • Eesti kapitaliturgude strateegia väljatöötamine ja elluviimine, et tagada ettevõtetele võimalikult hea ligipääs kohalikule- ja väliskapitalile, tõsta nende konkurentsivõimet ning mitmekesistada Eesti majanduse rahastamise allikaid;
  • Eesti fintech strateegia vastuvõtmine ja elluviimine, et toetada finantstehnoloogia ettevõtete kasvu ja tõsta nende konkurentsivõimet globaalselt. Finantstehnoloogia sektoris on kõrge lisandväärtusega töökohad ning riik peaks soodustama selliste töökohtade loomist Eestis;
  • regulatiivse keskkonna parandamine eesmärgiga tagada ettevõtjasõbralik regulatiivne keskkond, sh parendada rahapesu tõkestamise lahendusi, muuta ja ühtlustada kaugtuvastamise reeglid teiste Euroopa Liidu riikidega. Konkurentsi suurendamiseks muuta reklaamiseadust ning tagada vastutustundlikuks laenamiseks vajalike krediidiregistrite (sh negatiivse- kui ka positiivse krediidiregistri) olemasolu ja toimimine;
  • laenuvõimendusega väljaostu investeeringute maksustamise ülevaatamine, et tagada tehinguvaldkonna aktiivsus ja õiguskindlus;
  • kindlustuse turustajate aruandluse ja statistika neutraalsus, et tekiks terviklik ülevaade Eesti kindlustusturust;
  • lihtne ja stabiilne riigi maksusüsteem ning muudatuste prognoositavus;
  • jätkusuutlik riigi rahanduse strateegia, sh riigivõlaga tuleks rahastada vaid tulevikule suunatud investeeringuid, mitte katta jooksvaid riigieelarve kulutusi. Korras riigirahandus on julgeoleku üks alussammastest.

Kõikide teemade osas lepiti kokku edasised tegevused ning järgmisel ühisel kohtumisel rahandusministeeriumiga vaadatakse iga teema edusammud üle.