FinanceEstonia tervitab ja toetab Eesti finantstehingute maksuga mitteliitumise otsust

Euroopa Liidu rahandusministrid arutasid sel nädalal Brüsselis toimunud majandus-rahandusasjade nõukogu (Ecofin) kohtumisel tõhustatud koostööd finantstehingute maksuga (FTT) seoses. Rahandusministeerium teatas seepeale pressiteate vahendusel, et Eesti otsustas maksu ettevalmistamise tõhustatud koostöös edasi mitte osaleda.

Euroopa Liidu rahandusministrid arutasid sel nädalal Brüsselis toimunud majandus-rahandusasjade nõukogu (Ecofin) kohtumisel tõhustatud koostööd finantstehingute maksuga (FTT) seoses. Rahandusministeerium teatas seepeale pressiteate vahendusel, et Eesti otsustas maksu ettevalmistamise tõhustatud koostöös edasi mitte osaleda.

Rahandusminister Sven Sester kõneles kohtumise järel: “Oleme finantstehingute maksu väljatöötamise tõhustatud koostöös konstruktiivse partnerina osalenud aastast 2013, kuid teadmises, et peame maksu kehtestamist enne rakendamist hoolikalt kaaluma”. Läbirääkimiste käigus on Sesteri sõnul maksu aluspõhimõtete esialgne kokkulepe algeesmärkidest tõhustatud koostööga liitumisel palju kaugenenud. “Näiteks on maksubaas kitsenenud ja ta mõjud osaliselt ettenägematud, arvestades, et oleksime oma regioonis ainus selliselt finantssektorit maksustav riik. Seega ei olnud praeguses olukorras võimalik maksukoostöö põhimõtete avaldusele alla kirjutada,” lisas Sester.

Finantsvaldkonna klasterorganisatsiooni FinanceEstonia juhi Rauno Klettenbergi sõnul on Euroopa ja Eesti majanduse konkurentsivõime seisukohalt tegemist targa otsusega ning õige valikuga. “Euroopa finantstehingute maksu kava tekitab üleüldist ebakindlust Euroopa Liidu turuosaliste hulgas ning mõjutab investeerimisotsuste tegemist ka Eestis.” seisis FinanceEstonia ja Ameerika Kaubanduskoja Eestis poolt Vabariigi Valitsusele esitatud finantstehingute maksust loobumist põhjendavas pöördumises.

“FinanceEstonia on teinud kolm aastat järjepidevat tööd selgitamaks, et finantstehingute maksu kehtestamine mõjuks negatiivselt nii Euroopa konkurentsivõimele, Eesti majandusele, senisele initsiatiivile kapitaliturgude arengu vallas ning võib kulmineeruda töökohtade ja investeeringute kaotusega Eesti finantssektoris. Otsusest maksuga mitte liituda võidab kogu Eesti,” ütles FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg.

Euroopa Komisjon avaldas 28. septembril 2011. aastal ettepaneku finantstehingute maksu kehtestamiseks kogu Euroopa Liidus, kuid selles ei saavutatud kokkulepet. Edasi mindi finantstehingute maksu tõhustatud koostööga, kus praegu osalevad edasi Austria, Belgia, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Portugal, Slovakkia ja Sloveenia. Tõhustatud koostöö eesmärk on töötada välja direktiivi ettepanek. Eesti jätkab maksu väljatöötamises osalemist ilma hääleõiguseta, nagu ülejäänud 17 liikmesriiki.