FinanceEstonia: pensionifondi kapitalinõue võiks olla 500 000 eurot

FinanceEstonia ettepanek on vähendada pensionifondi algkapitali nõuet praeguselt 3 miljonilt eurolt 500 000 euroni, et suureneks konkurents fondivalitsejate seas, kirjutas uudisteagentuur BNS.

FinanceEstonia ettepanek on vähendada pensionifondi algkapitali nõuet praeguselt 3 miljonilt eurolt 500 000 euroni, et suureneks konkurents fondivalitsejate seas, kirjutas uudisteagentuur BNS.

“Meie ettepanek on vähendada kapitali nõue 500 000 euroni, sest pensionifondi osakuomaniku huvid on väga kõrgelt kaitstud juba ümbritsevast süsteemist terviklikult,” ütles FinanceEstonia ja Redgate Capital juhatuse liige Aare Tammemäe BNS-ile, lisades, et pensionifondi varad on fondivalitseja ja depositooriumi pankrotivarast välistatud, mistõttu ei ole aktsiakapitali nõudel tähtsust fondi varade kaitsel.

Samas ei tohiks Tammemäe sõnul praegust pensionifondide tasude süsteemi muuta. “Näeme, et väiksemate ja aktiivsemalt juhitud fondide puhul peaksidki tasud olema suuremad, sest aktiivselt juhitud fondid eeldavad rohkem otseinvesteeringuid ning suuremat meeskonda, kompetentsi ja kulusid,” ütles Tammemäe.

Lisaks soovib Tammemäe tulevikus vähem regulatiivseid takistusi ja investeerimispiiranguid pensionifondidele, et muutuks lihtsamaks investeerimine Eestisse. Ta tõi välja, et kuigi mullu suvel võeti vastu investeerimispiiranguid leevendav seadus, mis lubab muuhulgas kuni 30 protsenti fondi varadest investeerida noteerimata ja reitinguta väärtpaberitesse, siis ei ole neid võimalusi fondide tingimustesse veel sisse viidud.

“Siin on pall hetkel fondijuhtide väravas. Selliste piirangute leevendamine võimaldab rohkem paigutada vahendeid Eestisse, kuigi meie turul on likviidseid ja reitinguga väärtpabereid suhteliselt vähe,” rääkis Tammemäe.

Samas märkis Tammemäe, et seadust, mis seaks pensionifondile nõude investeerida osa vahenditest Eestisse, poleks võimalik Euroopa Liidu direktiividest kehtestada. “Teiseks on väga raske administratiivselt kehtestada mingit konkreetset numbrit.”

Juhatuse esimehe sõnul tuleks suunata jõupingutused kapitaliturgude ökosüsteemi loomisele, kus kohalik kapital sooviks ka ilma administratiivse sunnita kohalikesse väärtpaberitesse investeerida.

“Riik saaks aidata kaasa eri varaklasside tuumiku loomisele, tuues turule investeerimiskõlbulikud instrumendid, kuhu ka pensionifondid saaksid investeerida näiteks riigiettevõtete börsiaktsiad, võlakirjad, kasvukapitali fondifondid – BIF, EstFund, riigivõlakirjad, pandivõlakirjade seaduste vastuvõtmine,” rääkis ta.

Lisaks tuleks FinanceEstonia sõnul kujundada süstemaatiline Eestisse investeerimise mõttelaad ehk et riik pakub järjest välja uusi väärtpabereid näidates sellega eeskuju, suhtleb aktiivselt pensionifondide valitsejatega, et innustada investeeringuid kohalikku majandusse ja soodustab kõikvõimalike investeerimisplatvormide toimimist, et eraisikutel-investoritel tekiks investeerimisharjumus.