FinanceEstonia liikmed tutvusid finantsteenuste reklaami uue juhendiga

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi 13. aprillil toimunud kohtumisel tutvustas loovagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov finantsteenuste reklaami praktilist juhendit.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi 13. aprillil toimunud kohtumisel tutvustas loovagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov finantsteenuste reklaami praktilist juhendit.

Reklaamiseaduse praktilise juhendi koostamiseks andis tõuke asjaolu, et seaduse juriidilisest sõnastusest oli turuosalistel keeruline aru saada ja seda rakendada. Praktikas põhjustas see olukordi, kus finantsteenuste reklaamid tõid tellijatele mitmeid ettekirjutusi. Peamiselt põhjusel, et finantsteenuse reklaamile kehtestatud nõuded on üpris piiravad. Värske materjali eesmärk on seega selgitada lisaks turuosalistele ka reklaamide avalikustajatele ja vahendajatele, milliseid reegleid ja regulatsioone tuleb silmas pidada.

Valminud juhend sisaldab eraisikutele suunatud finantsteenuste loendit ning reklaamitegijatele arusaadavalt selgitatud olulisi mõisteid. Juhendi koostamine kestis kaks aastat ning selle valmimisse panustasid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, mitu suuremat Eesti panka, kindlustusfirmad, tarbijakrediidifirmad, finantsteenuste vahendajad, reklaamiagentuurid ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Lisaks andsid Helen Rohtla ja Grete Leesmann Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist töögrupi kohtumisel ülevaate finantsteenuste reklaamiga seotud peamistest probleemidest ja ootustest ning vastasid töögrupi liikmete küsimustele.

Koosolekul jäi ka kõlama seisukoht, et praegusel kujul reklaamiseadus vajab kaasajastamist ega täida enam sellele püstitatud eesmärke. Seetõttu on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asunud looma uue seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust. Sellega seoses kogub ministeerium seotud osapooltelt teemat puudutavaid ettepanekuid ning mõtteid. FinanceEstonia edastas ka oma ettepanekuid ministeeriumile. 

Töögrupi kohtumisel andis Liina Heinmäe (AS LHV Finance) ülevaate rahandusministeeriumi tellitud krediidituru uuringu tulemusel tehtud soovitustest õigusloome, tarbijahariduse, nõustamise ja teavitamise osas. Lisaks pööras ta tähelepanu soovitustele, mis omavad kõige suuremat mõju tarbijale ja krediidiandjale. Liikmete arvamuste alusel on koostamisel FinanceEstonia ühine arvamus krediidituru uuringus tehtud soovitustele. 

Katri Tomson (Triniti) andis ülevaate krediidiandjate ja -vahendajate uuenenud Heast Tavast ning kutsus kõiki turuosalisi  taotlema Hea Tava märgist.

Andrus Alber ja Martin Länts andsid ülevaate krediidiandjatega seotud teemadest, mis edastati erakondadele valimisprogrammide tarbeks enne eelmisi riigikogu valimisi ning kutsusid üles jagama täiendavaid ettepanekuid, mida enne 2023. aasta riigikogu valimisi erakondadega kohtudes rõhutada. FinanceEstonia on koostamas soovitusi, mis aitaksid kaasa Eesti majanduse kasvule, ettevõtluse konkurentsivõime parandamisele ja soodustaksid finantssektori arengut. Seejärel kohtutakse erakondade esindustega, et ettepanekuid tutvustada.