FinanceEstonia liikmed on nelja aastaga loonud üle 500 uue töökoha

Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia liikmed on viimase nelja aastaga loonud Eestis 537 uut töökohta. Finantssektoris tervikuna on ettevõtete ja töökohtade arv viimastel aastatel aga pidevalt langenud.

Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia liikmed on viimase nelja aastaga loonud Eestis 537 uut töökohta. Finantssektoris tervikuna on ettevõtete ja töökohtade arv viimastel aastatel aga pidevalt langenud.

Statistikaameti andmetel on äriregistrisse kantud finants- ja kindlustusvaldkonna ettevõtete arv Eestis vähenenud viimase kahe aastaga ligi 1000 võrra. Langustrendis on ka finantsvaldkonna ettevõtetes töötavate inimeste arv, olles vähenenud võrreldes 2012. aastaga praeguseks 2700 inimese võrra.

“Vaatamata ettevõtete ja töökohtade arvu vähenemisele sektoris on FinanceEstonia klastriorganisatsioonina ujunud vastuvoolu. Viimase nelja aastaga on FinanceEstonia liikmete poolt loodud 537 uut töökohta ning seeläbi antud tugev panus kohaliku majanduse elavdamisse,” kinnitas FinanceEstonia juhatuse esimees Aare Tammemäe. Kokku kuulub finantssektori esindusorganisatsiooni 48 liiget ja 14 koostööpartnerit.

FinanceEstonia on alates 2011. aastast koondanud ja esindanud finantssektori ettevõtjaid kui ühtset huvigruppi suhtlemisel avalikkuse ja valitsusorganisatsioonidega, esindanud Eesti finantssektorit rahvusvahelistel turgudel ning tekitanud turuosaliste vahelist dialoogi töögruppides.

“Meie eesmärk on jätkata finantssektori arendamisega, kus toodetakse pea sama palju lisandväärtust nagu IT-sektoris, aidata kaasa Eesti konkurentsivõime hoidmisele ja parandamisele ning majanduse arengule,” lisas Tammemäe.

FinanceEstonia on 2011. aastal loodud finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärk on luua arenguvõimalusi liikmetele ja toetada majandusarengut läbi valdkonna rahvusvahelistumise, innovatsiooni ja kapitali kättesaadavuse parandamise.