FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögruppi hakkab juhtima Martin Länts

FinanceEstonia krediidiandjate ja –vahendajate töögruppi asub veebruarist juhtima Martin Länts, kes igapäevaselt vastutab Bigbanki juhatuse liikmena kliendisuhete juhtimise ja tootearenduse valdkonna eest.

FinanceEstonia krediidiandjate ja –vahendajate töögruppi asub veebruarist juhtima Martin Länts, kes igapäevaselt vastutab Bigbanki juhatuse liikmena kliendisuhete juhtimise ja tootearenduse valdkonna eest.

FinanceEstonia tegevusega on Martin Länts aktiivselt seotud olnud alates 2015. aastast peamiselt finantstehnoloogia töögrupi kaudu. “Paljud teemad, mida olen aktiivselt käsitlenud finantstehnoloogia töögrupis nagu näiteks distantsilt identifitseerimine, positiivne krediidiregister ja GDPR, on aktuaalsed ka krediidiandjate ja –vahendajate töögrupis. Seetõttu otsustasin ka uue väljakutse vastu võtta,” ütles Länts.

Teemad, mida Martin Länts soovib 2018. aastal töögrupis käsitleda:

1) Reklaamiseadus ning selle tõlgendamine Tarbijakaitseameti poolt

Tänane reklaamiseadus piirab uute krediidiandjate turule tulekut ning soosib suure kliendibaasiga finantsasutusi. Avalikus kommunikatsioonis ei ole võimalik välja tuua krediidiandjate häid pakkumisi klientidele ning seega tekib eelis kodupankadel, kes saavad pakkumisi teha läbi internetipanga või otseturunduse.

2) Positiivne krediidiregister

Tänu FinanceEstonia aktiivsele tööle on hakanud positiivse krediidiregistri teema Eestis liikuma ning mitmed erakapitalil põhinevad registripidajad on lahendusi välja töötamas. Samuti on mitmed krediidiandjad andnud nõusoleku hakata andmeid vahetama. Meie eesmärgiks peaks olema seadusest tulenev nõue, et kõik krediidiandjad peavad välja antud laene raporteerima. Sellisel juhul võiks sündida riiklik register, kus on registreeritud kõik tarbijale antud laenud. Selline register võimaldab oluliselt paremini järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid.

3) GDPR

Uue isikuandmete kaitse üldmääruse osas on veel palju segadust. Krediidiandjate vaates on oluline, et saaksime kasutada erinevaid registreid tarbijate maksevõimelisuse hindamiseks ning pettuste vältimiseks, oleks selgus millistele nõusolekutele tuginedes saame teha otseturundust, milliseid andmeid peame kliendi soovil edastama teistele asutustele ning mida tähendab meie jaoks kliendi õigus olla unustatud.

4) KAV hea tava

Täna on sellega liitunud kuus krediidiandjat, meie eesmärgiks on selle kandepinna laiendamine ja seega peame liituvate ettevõtete arvu kasvatama.

5) FinanceEstonia ettepanekute jõudmine krediidiandjate ja -vahendajate seaduse eelnõusse