FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupp arutles valdkonna oluliste regulatsioonide üle

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi maikuus toimunud kohtumisel osalenud rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Valner Lille andis ülevaate ministeeriumis ning Euroopa Liidu tasemel töös olevatest kapitaliturgude valdkonna teemadest ja kavandatud regulatsioonide muutustest. 

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi maikuus toimunud kohtumisel osalenud rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Valner Lille andis ülevaate ministeeriumis ning Euroopa Liidu tasemel töös olevatest kapitaliturgude valdkonna teemadest ja kavandatud regulatsioonide muutustest. 

“Kapitaliturgude arendamine on varasemast rohkem fookuses ka Euroopa Liidus. Seal tajutakse, et regulatsioon tuleb osaliselt üle vaadata ja investeerimise ning väärtpaberite atraktiivsuse tõstmiseks reegleid lihtsustada. FinanceEstonia liikmetel on seega võimalus rääkida kaasa nii Eestis toimuvate arengute osas, aga ka Euroopa Liidu tasandi regulatsioonide kujundamisel,” tõdes töögrupi juht Valeria Kiisk.

Eraldi arutas töögrupp kapitaliturgude hetkeolukorra ning kitsaskohtade üle. Arutelu aluseks oli hetkeolukorra ja kitsaskohtade kaardistus, mis tugines 2019. aastal EBRD toetusel valminud Eesti kapitalituru diagnostikal ning selle ajakohastamisel. “Eesmärk on, et kohaliku kapitalituru arendamiseks sünniks mõõdetav ja avalik pikaajaline strateegia. Rõõm on tõdeda, et strateegia väljatöötamise ja rakendamise väärtust tajub lisaks turuosalistele järjest enam ka riik,” lisas Kiisk.