FinanceEstonia: finantsteenuste reklaami piiranguid tuleb leevendada

Majandusministeeriumis on valminud eelnõu reklaamiseaduse muutmiseks, millega kaasneks õigus finantsteenuste reklaamis kajastada lisaks seadusega nõutud kohustuslikule teabele ka muud tarbijale vajalikku infot.

Majandusministeeriumis on valminud eelnõu reklaamiseaduse muutmiseks, millega kaasneks õigus finantsteenuste reklaamis kajastada lisaks seadusega nõutud kohustuslikule teabele ka muud tarbijale vajalikku infot.

FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul pole alates 2016. aastast Eestis kehtiv finantsteenuste reklaami piirangute regulatsioon enam ajakohane ning selle ülevaatamine on igati tervitatav. Seda enam, et reklaamipiirangute kaotamise korral tuleb endiselt tagada, et reklaamis sisalduv teave, selle avalikustamise viis ja kujundus vastavad reklaamiseaduse nõuetele.

„Hetkel kehtivad finantsteenuse reklaami sätted piiravad ebamõistlikult laenuandjate tavapärast majandustegevust. Praegusel kujul on isegi krediidiasutuse majandustulemused või selle juhtide poolt avalikult antavad intervjuud käsitletavad finantsteenuse reklaamina,“ selgitas Alber. Ühtlasi ei võimalda tänane seaduse sõnastus tegeleda tarbija harimisega, sest pea igasugust turuosaliste avalikku kommunikatsiooni püütakse suruda finantsteenuse reklaami rangetesse raamidesse.

Piirangu kaotamine parendab uute tarbijakrediidipakkujate turule sisenemise ning üldiselt uute toodetega turule tulemise võimalusi, kuna tagab krediidiandjatele ja -vahendajatele võimaluse end ning oma toote omadusi paremini tutvustada. Adekvaatne konkurents tarbijakrediiditurul omakorda tagab innovatsiooni, sest motiveerib tarbijakrediidi pakkujaid konkurentsivõime säilitamiseks tegema investeeringuid tootearendusse, ning tagab tarbija jaoks parimate võimalike tarbijakrediiditoodete tingimuste kujunemise nõudluse ja pakkumise tulemusena.

Samuti võimaldaks FinanceEstonia esindajate sõnul piirangu kaotamine krediidiandjatel ja -vahendajatel tänasest enam osaleda tarbijate finantshariduse edendamisel. Näiteks tagaks parema võimaluse läbi tarbijakrediiditoodetega seonduvate õiguste, kohustuste ning riskidega seonduvate artiklite avaldamise parendada tarbijate teadmisi krediiditoodetest üldisemalt.

2015. aastal Eestis jõustunud krediidiandjate tegevusloa taotlemise nõue tõi kaasa laenupakkujate arvu ulatusliku vähenemise ning ühes sellega laenu tagasimaksetega hätta sattunud inimeste arvu languse.

„Tänaseks võivad tarbijakrediiti pakkuda vaid need ettevõtjad, kes on läbinud Finantsinspektsiooni põhjaliku kontrolli ja tegutsevad Finantsinspektsiooni järelevalve all,“ täpsustas Alber. Samuti on tema sõnul kehtestatud rida teisi meetmeid, muuhulgas kohustuvad kõik tarbijakrediidipakkujad lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest, pakkumiste võrreldavuse tagamiseks on kehtestatud ranged nõuded seoses krediidi kulukuse määraga ning kehtestatud krediidi kulukuse määra ülempiir. Samuti on FinanceEstonia eestvõttel töötatud välja krediidiandjate hea tava.