FinanceEstonia esitas kommentaarid maksehäirete avaldamise juhendile

FinanceEstonia esitas Andmekaitse Inspektsioonile koostamisel oleva maksehäirete avaldamise juhendi kohta liikmete ühised kommentaarid. FinanceEstonia seisukohalt on juhend praegusel kujul läbivalt raskesti jälgitav ning arusaamatuks jäävad nii maksehäire info edastaja kui ka avaldaja täpsed kohustused.

FinanceEstonia esitas Andmekaitse Inspektsioonile koostamisel oleva maksehäirete avaldamise juhendi kohta liikmete ühised kommentaarid. FinanceEstonia seisukohalt on juhend praegusel kujul läbivalt raskesti jälgitav ning arusaamatuks jäävad nii maksehäire info edastaja kui ka avaldaja täpsed kohustused.

Juhendiga planeeritavad muudatused mõjutavad FinanceEstonia hinnangul väga oluliselt krediidiandjatele pandud kohustuste täitmist vastutustundliku laenamise osas. Eriti oluline on see põhjusel, et maksehäirete register omab andmeallikana tähtsat rolli tarbija krediidivõimelisuse hindamisel.

Juhendiga soovitakse kehtestada mitmeid muudatusi kehtivas praktikas ning esitada kehtiva õiguse uusi tõlgendusi. Planeeritavad muudatused mõjutavad oluliselt ka näiteks tarbijaid, kellel ei esine ega ole varem esinenud maksehäireid, sest toodud asjaolu tõendamine vajaks edaspidi täiendavaid kontrolle.

Samuti mõjutaks muudatused ka neid tarbijaid, kellel on või on varasemalt olnud maksehäireid, sest info varjamise korral poleks võimalik krediidiandjal maksevõimet täielikult hinnata. Samuti on juhendis kasutatud erinevaid mõisteid, mis teeb üheselt mõistetamatuks, kelle tegevust täpselt reguleeritakse.

Selguse loomiseks tegi FinanceEstonia ettepaneku korraldada sügisel mitmepoolne kohtumine Andmekaitse Inspektsiooni, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni ning teiste turuosaliste esindajatega. Eesmärk on pidada sisulisi arutelusid maksehäirete avaldamise paremaks korraldamiseks ninganda turuosalistele võimalus oma seisukohtade selgitamiseks.

Foto: Shutterstock