FinanceEstonia pooldab positiivse krediidiregistri kiiret käivitamist

FinanceEstonia esitas novembris Rahandusministeeriumile kommentaarid krediiditeabe seaduse väljatöötamiskavatsusele. FinanceEstonia pooldab erasektori poolt loodava ja hallatava andmevahetusplatvormi loomist.

FinanceEstonia esitas novembris Rahandusministeeriumile kommentaarid krediiditeabe seaduse väljatöötamiskavatsusele. FinanceEstonia toetab kõiki ettepanekuid, mille eesmärk on muuta laenuturg läbipaistvamaks, parandada andmete kättesaadavust ja soodustada vastutustundlikku ettevõtlust.  

Riik kaalub võimalust luua info vahetamiseks andmevahetusplatvorm või register. FinanceEstonia leiab, et registri või andmevahetusplatvormi võiks luua erasektor, kuna see annaks suurema paindlikkuse ja kiiruse ning võimaldaks kasutada ära turul olemasolevaid lahendusi ning infrastruktuuri. Enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides on andmevahetuse korraldajaks just erasektor.

Ehkki registri loomine võib olla odavam ja lihtsam, eriti väiksematele turuosalistele, oleks andmevahetusplatvormi käivitamine riskide hajutamise aspektist mõistlikum. Ka on võimalik 

FinanceEstonia on seisukohal, et litsentseeritud ja järelevalve all tegutsev registri/platvormipidaja tagab andmete turvalisuse ja protsesside kvaliteedi, mis võimaldab efektiivset andmevahetust erinevatel eesmärkidel. Tagades litsentseeritud laenuandjatele ligipääsu avalike registrite andmetele selleks ettenähtud eesmärkidel, sealhulgas tunne oma klienti nõuete täitmiseks, paraneb laenude väljastamise efektiivsus ning luuakse võrdsed võimalused kõikidele turuosalistele sõltumata nende suurusest. 

Kommentaaride ja ettepanekutega saavad liikmed tutvuda FinanceEstonia veebis.