FinanceEstonia esindajad kohtusid majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisaloga

Kohtumisel Tiit Riisaloga arutasid FinanceEstonia esindajad Eesti majanduspoliitika plaanis toodud põhimõtteid ja pakutud lahendusi ning erinevaid ministeeriumide üleseid teemasid nagu kapitaliturgude strateegia, sh kapitali kättesaadavus, fintech strateegia, kaugtuvastusega seonduv, välistööjõud ning võlausaldajate kaitse.

Kohtumisel Tiit Riisaloga arutasid FinanceEstonia esindajad Eesti majanduspoliitika plaanis toodud põhimõtteid ja pakutud lahendusi ning erinevaid ministeeriumide üleseid teemasid nagu kapitaliturgude strateegia, sh kapitali kättesaadavus, fintech strateegia, kaugtuvastusega seonduv, välistööjõud ning võlausaldajate kaitse.

Kohtumisel arutati erinevate riikide kogemuste üle nii kapitaliturgude kui ka fintech sektori arendamisel: kuidas kõige enam soodustada ettevõtete kasvu ja seekaudu nii töökohtade loomist kui ka maksutulu kasvatamist. Tõdeti, et paljud majanduskeskkonda puudutavad teemad on ministeeriumite ülesed ning nõuavad eri osapoolte koostööd. FinanceEstonia esindajatel oli hea meel kuulda, et minister Riisalo on valmis mitmes teemas võtma muutuste käivitaja rolli.

Eesti majanduspoliitika plaani on koondatud üheksa põhimõtet ja lahendust, mis loovad vähem kammitsaid ebavajalike regulatsioonide ja bürokraatia näol ning rohkem haritud ja kvalifitseeritud tööjõudu, eksporti, investeeringuid, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, ligipääsu ressurssidele ja kapitalile ning rohelist ja mitmekesist majanduskeskkonda.